I keď svet ide stále dopredu, mladí ľudia musia vždy začínať od začiatku. (Johann Wolfgang von Goethe)

www.tecemko.sk

911 05 Trenčín, Vlárska 383/2F - písomný kontakt a sídlo o.z.
poradenské centrum a kancelária o.z.: Nám. SNP 9, Trenčín (budova VAJAK, 1. posch.)
+421 919 136 192

Projekt bol realizovaný aj vďaka Nadácii TATRA BANKY a zamestnaneckému grantu DOBRÉ SRDCE.  Zvlášť poďakovanie patrí zamestnankyni MICHAELE TOMÍKOVEJ, ktorá neúnavne a opakovane pomáha nášmu o. z. realizovať malé projekty. 

Ďakujeme :).

Činnosť koordinátora a poradcu projektu dobrovoľnícky zabezpečuje Zuzana Ševčíková. Neváhajte ju kontaktovať, vyžiadať si informácie a prípadne si dohodnúť stretnutie. :) 
 
Kontaktné údaje: 
 
info@tecemko.sk
tecemko@gmail.com
+421 919 136 192

PRIHLÁŠKA 

účastníka na projekt:

 
   V prípade záujmu projektu sa zúčastniť, Vás prosíme o vypísanie prihlášky a zaslanie poštou, elektronicky alebo osobné doručenie na adresu Braneckého 14 Trenčín, 2. poschodie, kde projekt realizujeme. 
Realizácia projektu od augusta do novembra 2015.  
 
CIEĽOVÁ SKUPINA:
- mladí nezamestnaní do 30 rokov veku,
- záujemcovia o dobrovoľnícku činnosť,
- žiaci ZŠ nad 15 rokov veku, študenti SŠ a VŠ,
- absolventi škôl,
- široká verejnosť.
 
DOBROVOĽNÍCTVO je pre každého, ale nie každý je schopný a môže ho vykonávať!
 
1.8.2015

DOBROVOĽNÍCTVO - NOVÝ ŠTÝL ŽIVOTA

   Od augusta do novembra 2015 sme realizovali projekt na podporu dobrovoľníckej činnosti a prepojenosti mladých nezamestnaných ľudí do 30 rokov veku na partnerské spolupracujúce organizácie 3. sektora v Trenčíne. V rámci projektu boli zrealizované skupinové stretnutia formou WORKSHOPOV v termínoch 14.10.2015, 20.10.2015, 30.10.2015, 2.11.2015 a 5.11.2015. Zúčastnilo sa ich 14 záujemcov o dobrovoľnícku činnosť a propagovali sme činnosť 5 občianskych združení, ktorí mali záujem na svoje aktivity prijať mladých dobrovoľníkov. 
 
   V rámci projektu sme sa zúčastnili aj Burzy práce a informácií dňa 8.10.2015 v Dome armády Trenčín v čase od 9.00 - 13.00 hod. Akciu zrealizoval ÚPSVaR v Trenčíne za účelom poskytnutia informácií o situácii na trhu práce, o školách v Trenčíne a regióne, o možnostiach dobrovoľníckych činností, možnostiach štúdia a pobytoch v zahraničí a ďalších informáciách pre študentov ZŠ, stredoškolákov, absolventov škôl a nezamestnaných, ktorí prejavili záujem a akcie sa zúčastnili. Našim cieľom účasti na tejto akcii bola najmä propagácia nášho TeCeMka a hlavne projektu, ktorý sme realizovali v mesiacoch 08-11/2015. V rámci rozhovorov s mladými ľuďmi sme si urobili aj nábor a propagáciu workshopov. 
 
   Skupinové stretnutia boli zamerané hlavne na poskynutie si informácií o DOBROVOĽNÍCTVE, ako postupovať ak chcem byť dobrovoľník, či vôbec môžem a viem byť dobrovoľník, kde a ako vyhľadávať informácie, aký osoh môže byť z mojej dobrovoľníckej činnosti a aký osoh môžem mať JA, základné legislatívne informácie o dobrovoľníctve a nakoniec informácie o organizáciách, s ktorými naše o.z. intenzívne spolupracuje a tieto ponúkajú pre aktívnych dobrovoľníkov účasť na aktivitách a činnosti občianskach združení. 
 
   Individuálne stretnutia boli zamerané na otázky spojené s dobrovoľníckou činnosťou, poradenstvo v oblasti riešenia nezamestnosti touto formou, obsahom bolo aj testovanie na akú oblasť dobrovoľníckej činnosti sa najviac hodím, výhody/nevýhody dobrovoľníckej činnosti, legislatívne otázky, otázky súvisiace aj s kariérovým poradenstvom, trhom práce, aktívnymi opatreniami na trhu práce a najmä chcem/viem/môžem byť DOBROVOĽNÍK/ČKA
 
   

Pozvánky na WORKSHOPY - 14.10.2015 a 15.10.2015

 

 

Propagácia k projektu:

P O Z V Á N K A

Inzerát v novinách PARDON podaný 14.10.2015:

TeCeMko - Trenčianske centrum mládeže o.z. s podporou Nadácie TATRABANKY Vás pozýva na neformálny bezplatný informačný workshop v rámci projektu "Dobrovoľníctvo - nový štýl života" pre nezamestnaných, záujemcov i mladých ľudí

20.10.2015 v utorok o 9.30 hod. v Trenčíne, Braneckého 14, 2. poschodie (vchod vo dvore u Šánera pri Bagetke). 

STAŇTE SA DOBROVOĽNÍKOM! Získajte počas nezamestnanosti praktické skúsenosti s výhodami pre trh práce. 

Propagácia k projektu:

P O Z V Á N K A

Dňa 8.10.2015 od 9.00 do 13.00 hod. sa koná BURZA PRÁCE A INFORMÁCIÍ v Dome armády Trenčín za účasti ÚPSVaR, stredných škôl, zamestnávateľov, sprostredkovateľských agentúr a organizácií zameraných svojou činnosťou na mladých ľudí. 

Na akcii bude mať zastúpenie aj naše občianske združenie TeCeMko. Príďte sa s nami porozprávať o výhodách a možnostiach dobrovoľníckej činnosti, ktorou nielenže získate vzácne skúsenosti, ale rozšírite si aj pracovný životopis a výhody pre hľadanie zamestnania a uplatnenia sa na trhu práce.