I keď svet ide stále dopredu, mladí ľudia musia vždy začínať od začiatku. (Johann Wolfgang von Goethe)

www.tecemko.sk

911 05 Trenčín
Vlárska 383/2F
+421 919 136 192
info@tecemko.sk

Programy pre mládež na roky 2014 - 2020

Program SLUŽBY PRE MLADÝCH/2

 

 

ĎAKUJEME ZA FINANČNÚ POMOC A PODPORU,

na základe ktorej sme mohli realizovať množstvo aktivít a podujatí zameraných pre cieľovú skupinu mládeže.

ZOZNAM partnerských a spolupracujúcich mvo

 • ZIPCEM Prievidza
 • ICM Prievidza
 • PENGUIN sport club o. z. Beckov
 • Silnejší slabším o. z. Trenčín
 • REVEL sport club o. z. Trenčianske Teplice
 • Šťastné prázdniny o. z. Dubnica nad Váhom
 • BŽD LUNA n. o. Trenčín
 • KC Kubrá o. z. Trenčín
 • MAS Inovec o. z. Mníchova Lehota
 • MAS Strážovské vrchy o. z. Trenčianske Teplice
 • EUHA o. z. Trenčín
 • Rada mládeže TN kraja o. z.
 • Regionálne centrum mládeže o. z. Trenčín
 • CVČ Spektrum Prievidza
 • DK Handlová
 • Mládežnícky parlament mesta Prievidza
 • CVČ Včielka Púchov
 • DD Lastovička o. z. Trenčín
 • Pre rodinu o. z. Trenčín
 • RC Južanček o. z. Trenčín
 • KC Aktivity o. z. Trenčín
 • MC Ovečkovo Nová Dubnica
 • CŠPP Trenčín
 • Vzdelávacie centrum Krtko o. z. Trenčín
 • O. z. pri ZŠ Archa Trenčín
 • DELFÍN o. z. Trenčín
 • KABA o. z.
 • Pomoc pre Kristínku o. z. Nemšová
 • Svet očami detí o. z. Trenčín
 • Pre Miušku o. z.
 • Jakubkov úsmev o. z.
 • Stadion Jawa o. z. Horná Streda
 • Vlčí klub o. z. Trenčín


 • Viac tu: https://www.tecemko.sk/dobrovol/
 • ZIPCEM Prievidza
 • ICM Prievidza
 • PENGUIN sport club o. z. Beckov
 • Silnejší slabším o. z. Trenčín
 • REVEL sport club o. z. Trenčianske Teplice
 • Šťastné prázdniny o. z. Dubnica nad Váhom
 • BŽD LUNA n. o. Trenčín
 • KC Kubrá o. z. Trenčín
 • MAS Inovec o. z. Mníchova Lehota
 • MAS Strážovské vrchy o. z. Trenčianske Teplice
 • EUHA o. z. Trenčín
 • Rada mládeže TN kraja o. z.
 • Regionálne centrum mládeže o. z. Trenčín
 • CVČ Spektrum Prievidza
 • DK Handlová
 • Mládežnícky parlament mesta Prievidza
 • CVČ Včielka Púchov
 • DD Lastovička o. z. Trenčín
 • Pre rodinu o. z. Trenčín
 • RC Južanček o. z. Trenčín
 • KC Aktivity o. z. Trenčín
 • MC Ovečkovo Nová Dubnica
 • CŠPP Trenčín
 • Vzdelávacie centrum Krtko o. z. Trenčín
 • O. z. pri ZŠ Archa Trenčín
 • DELFÍN o. z. Trenčín
 • KABA o. z.
 • Pomoc pre Kristínku o. z. Nemšová
 • Svet očami detí o. z. Trenčín
 • Pre Miušku o. z.
 • Jakubkov úsmev o. z.
 • Stadion Jawa o. z. Horná Streda
 • Vlčí klub o. z. Trenčín

Viac tu: https://www.tecemko.sk/dobrovol/

 • ZIPCEM Prievidza
 • ICM Prievidza
 • PENGUIN sport club o. z. Beckov
 • Silnejší slabším o. z. Trenčín
 • REVEL sport club o. z. Trenčianske Teplice
 • Šťastné prázdniny o. z. Dubnica nad Váhom
 • BŽD LUNA n. o. Trenčín
 • KC Kubrá o. z. Trenčín
 • MAS Inovec o. z. Mníchova Lehota
 • MAS Strážovské vrchy o. z. Trenčianske Teplice
 • EUHA o. z. Trenčín
 • Rada mládeže TN kraja o. z.
 • Regionálne centrum mládeže o. z. Trenčín
 • CVČ Spektrum Prievidza
 • DK Handlová
 • Mládežnícky parlament mesta Prievidza
 • CVČ Včielka Púchov
 • DD Lastovička o. z. Trenčín
 • Pre rodinu o. z. Trenčín
 • RC Južanček o. z. Trenčín
 • KC Aktivity o. z. Trenčín
 • MC Ovečkovo Nová Dubnica
 • CŠPP Trenčín
 • Vzdelávacie centrum Krtko o. z. Trenčín
 • O. z. pri ZŠ Archa Trenčín
 • DELFÍN o. z. Trenčín
 • KABA o. z.
 • Pomoc pre Kristínku o. z. Nemšová
 • Svet očami detí o. z. Trenčín
 • Pre Miušku o. z.
 • Jakubkov úsmev o. z.
 • Stadion Jawa o. z. Horná Streda
 • Vlčí klub o. z. Trenčín


 • Viac tu: https://www.tecemko.sk/dobrovol/
 • ZIPCEM Prievidza
 • ICM Prievidza
 • PENGUIN sport club o. z. Beckov
 • Silnejší slabším o. z. Trenčín
 • REVEL sport club o. z. Trenčianske Teplice
 • Šťastné prázdniny o. z. Dubnica nad Váhom
 • BŽD LUNA n. o. Trenčín
 • KC Kubrá o. z. Trenčín
 • MAS Inovec o. z. Mníchova Lehota
 • MAS Strážovské vrchy o. z. Trenčianske Teplice
 • EUHA o. z. Trenčín
 • Rada mládeže TN kraja o. z.
 • Regionálne centrum mládeže o. z. Trenčín
 • CVČ Spektrum Prievidza
 • DK Handlová
 • Mládežnícky parlament mesta Prievidza
 • CVČ Včielka Púchov
 • DD Lastovička o. z. Trenčín
 • Centrum pre rodinu o. z. Trenčín
 • RC Južanček o. z. Trenčín
 • KC Aktivity o. z. Trenčín
 • MC Ovečkovo Nová Dubnica
 • CŠPP Trenčín
 • Vzdelávacie centrum Krtko o. z. Trenčín
 • O. z. pri ZŠ Archa Trenčín
 • DELFÍN o. z. Trenčín
 • KABA o. z.
 • Pomoc pre Kristínku o. z. Nemšová
 • Svet očami detí o. z. Trenčín
 • Nádej pre Miušku o. z.
 • Jakubkov úsmev o. z.
 • JS RETRO o. z. Horná Streda
 • Vlčí klub o. z. Trenčín
 • DUKLA Junior o. z. Trenčín
 • NAPREDUJ o. z. Melčice-Lieskové
 • DINOSAURÍK o. z. Trenčín-Opatová
 • Lolo a Piškót - NfS.
 • Soul Art Music NfS.
 • Via Arte o. z.
 • RMS - koordinátorka pre TN kraj
 • YoVision o. z.
 • Dubnické divadlo o. z.
 • ENVIRO a EKO NfS.
 • Rescue Man o.z.
 • BIKE trial team TN o. z.
 • Poza školu o. z. Omšenie
 • MC Štvorlístok o. z.
 • Úsmev pre srdce o. z.
 • OZ Šmoulinka
 • Vladko Gorčík o. z.
 • Náš Tobi o. z.
 • Pre Paťkovu lepšiu budúcnosť o. z.
 • SUHA o. z.

PROJEKT "SLUŽBY PRE MLADÝCH" ROK 2019 

Celoročný projekt SLUŽBY v roku 2019 je zameraný na poskytovanie služieb pre cieľovú skupinu - mládež do 30 rokov veku s podporou a motiváciou k dobrovoľníckej činnosti a poskytovanie kariérového poradenstva, ďalej za účelom sieťovania MVO v TN kraji s cieľom vytvárania dobrovoľníckych príležitostí pre mládež k získavaniu kompetencií pre uplatnenie sa na trhu práce a zvyšovaniu si zručností. Obsahuje niekoľko samostatných aktivít, ktoré vedú k napĺňaniu cieľov práce s mládežou.
 
VĎAKA dotačnej schéme "Programy pre ML" v programe SLUŽBY pre ML - poskytovanie služieb v oblasti dobrovoľníctva mládeže poskytovanej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR - Odbor Mládeže a administrátorovi tejto schémy IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže v Bratislave sa nám podarilo posúvať kvalitu poskytovania služieb a hlavne rok 2019 bol dôležitý pre opätovné sprevádzkovanie CENTRA DOBROVOĽNÍCTVA Trenčianskeho kraja. 

týždeŇ dobrovoľníctva

WORKSHOPY k podpore dobrovoľníctva s prepojením na kariérové poradenstvo

tecemko sa stalo členom platformy dobrovoľníckych centier a organizácií a RIEŠIME AKTIVIZÁCIU DC - DOBROVOĽNÍCKEHO CENTRA pre trenčiansky kraj   

   V roku 2019 sme vstúpili aj do spolupráce s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií (PDCO), keďže nám záleží na skvalitňovaní poskytovaných služieb. Vo väčšej časti sme sa orientovali najmä na činnosti pre TN alebo okres, a keďže Trenčiansky kraj nemá aktívne Dobrovoľnícke centrum (DC) a neustále je dopyt zo strany mládeže po týchto službách, tak posúvame našu činnnosť na sprevádzkovanie DC aj pre TN kraj. Koncom roka 2019 prebehlo stretnutie s členmi pôvodného základateľa a zriaďovateľa - KC Aktivity Trenčín, ktorí urobili kus práce pre rozbehnutie, propagáciu, nastavenie spolupráce a aj sprevádzkovanie DATABÁZY dobrovoľníckych možností a príležitostí.