I keď svet ide stále dopredu, mladí ľudia musia vždy začínať od začiatku. (Johann Wolfgang von Goethe)

www.tecemko.sk

911 05 Trenčín, Vlárska 383/2F - písomný kontakt a sídlo o.z.
poradenské centrum a kancelária o.z.: Nám. SNP 9, Trenčín (budova VAJAK, 1. posch.)
+421 919 136 192

Programy pre mládež na roky 2014 - 2020

Program SLUŽBY PRE MLADÝCH/2

 

 

ĎAKUJEME ZA FINANČNÚ POMOC A PODPORU,

na základe ktorej sme mohli realizovať množstvo aktivít a podujatí zameraných pre cieľovú skupinu mládeže.

ZOZNAM partnerských a spolupracujúcich mvo

 • ZIPCEM Prievidza
 • ICM Prievidza
 • PENGUIN sport club o. z. Beckov
 • Silnejší slabším o. z. Trenčín
 • REVEL sport club o. z. Trenčianske Teplice
 • Šťastné prázdniny o. z. Dubnica nad Váhom
 • BŽD LUNA n. o. Trenčín
 • KC Kubrá o. z. Trenčín
 • MAS Inovec o. z. Mníchova Lehota
 • MAS Strážovské vrchy o. z. Trenčianske Teplice
 • EUHA o. z. Trenčín
 • Rada mládeže TN kraja o. z.
 • Regionálne centrum mládeže o. z. Trenčín
 • CVČ Spektrum Prievidza
 • DK Handlová
 • Mládežnícky parlament mesta Prievidza
 • CVČ Včielka Púchov
 • DD Lastovička o. z. Trenčín
 • Pre rodinu o. z. Trenčín
 • RC Južanček o. z. Trenčín
 • KC Aktivity o. z. Trenčín
 • MC Ovečkovo Nová Dubnica
 • CŠPP Trenčín
 • Vzdelávacie centrum Krtko o. z. Trenčín
 • O. z. pri ZŠ Archa Trenčín
 • DELFÍN o. z. Trenčín
 • KABA o. z.
 • Pomoc pre Kristínku o. z. Nemšová
 • Svet očami detí o. z. Trenčín
 • Pre Miušku o. z.
 • Jakubkov úsmev o. z.
 • Stadion Jawa o. z. Horná Streda
 • Vlčí klub o. z. Trenčín


 • Viac tu: https://www.tecemko.sk/dobrovol/
 • ZIPCEM Prievidza
 • ICM Prievidza
 • PENGUIN sport club o. z. Beckov
 • Silnejší slabším o. z. Trenčín
 • REVEL sport club o. z. Trenčianske Teplice
 • Šťastné prázdniny o. z. Dubnica nad Váhom
 • BŽD LUNA n. o. Trenčín
 • KC Kubrá o. z. Trenčín
 • MAS Inovec o. z. Mníchova Lehota
 • MAS Strážovské vrchy o. z. Trenčianske Teplice
 • EUHA o. z. Trenčín
 • Rada mládeže TN kraja o. z.
 • Regionálne centrum mládeže o. z. Trenčín
 • CVČ Spektrum Prievidza
 • DK Handlová
 • Mládežnícky parlament mesta Prievidza
 • CVČ Včielka Púchov
 • DD Lastovička o. z. Trenčín
 • Pre rodinu o. z. Trenčín
 • RC Južanček o. z. Trenčín
 • KC Aktivity o. z. Trenčín
 • MC Ovečkovo Nová Dubnica
 • CŠPP Trenčín
 • Vzdelávacie centrum Krtko o. z. Trenčín
 • O. z. pri ZŠ Archa Trenčín
 • DELFÍN o. z. Trenčín
 • KABA o. z.
 • Pomoc pre Kristínku o. z. Nemšová
 • Svet očami detí o. z. Trenčín
 • Pre Miušku o. z.
 • Jakubkov úsmev o. z.
 • Stadion Jawa o. z. Horná Streda
 • Vlčí klub o. z. Trenčín

Viac tu: https://www.tecemko.sk/dobrovol/

 • ZIPCEM Prievidza
 • ICM Prievidza
 • PENGUIN sport club o. z. Beckov
 • Silnejší slabším o. z. Trenčín
 • REVEL sport club o. z. Trenčianske Teplice
 • Šťastné prázdniny o. z. Dubnica nad Váhom
 • BŽD LUNA n. o. Trenčín
 • KC Kubrá o. z. Trenčín
 • MAS Inovec o. z. Mníchova Lehota
 • MAS Strážovské vrchy o. z. Trenčianske Teplice
 • EUHA o. z. Trenčín
 • Rada mládeže TN kraja o. z.
 • Regionálne centrum mládeže o. z. Trenčín
 • CVČ Spektrum Prievidza
 • DK Handlová
 • Mládežnícky parlament mesta Prievidza
 • CVČ Včielka Púchov
 • DD Lastovička o. z. Trenčín
 • Pre rodinu o. z. Trenčín
 • RC Južanček o. z. Trenčín
 • KC Aktivity o. z. Trenčín
 • MC Ovečkovo Nová Dubnica
 • CŠPP Trenčín
 • Vzdelávacie centrum Krtko o. z. Trenčín
 • O. z. pri ZŠ Archa Trenčín
 • DELFÍN o. z. Trenčín
 • KABA o. z.
 • Pomoc pre Kristínku o. z. Nemšová
 • Svet očami detí o. z. Trenčín
 • Pre Miušku o. z.
 • Jakubkov úsmev o. z.
 • Stadion Jawa o. z. Horná Streda
 • Vlčí klub o. z. Trenčín


 • Viac tu: https://www.tecemko.sk/dobrovol/
 • ZIPCEM Prievidza
 • ICM Prievidza
 • PENGUIN sport club o. z. Beckov
 • Silnejší slabším o. z. Trenčín
 • REVEL sport club o. z. Trenčianske Teplice
 • Šťastné prázdniny o. z. Dubnica nad Váhom
 • BŽD LUNA n. o. Trenčín
 • KC Kubrá o. z. Trenčín
 • MAS Inovec o. z. Mníchova Lehota
 • MAS Strážovské vrchy o. z. Trenčianske Teplice
 • EUHA o. z. Trenčín
 • Rada mládeže TN kraja o. z.
 • Regionálne centrum mládeže o. z. Trenčín
 • CVČ Spektrum Prievidza
 • DK Handlová
 • Mládežnícky parlament mesta Prievidza
 • CVČ Včielka Púchov
 • DD Lastovička o. z. Trenčín
 • Centrum pre rodinu o. z. Trenčín
 • RC Južanček o. z. Trenčín
 • KC Aktivity o. z. Trenčín
 • MC Ovečkovo Nová Dubnica
 • CŠPP Trenčín
 • Vzdelávacie centrum Krtko o. z. Trenčín
 • O. z. pri ZŠ Archa Trenčín
 • DELFÍN o. z. Trenčín
 • KABA o. z.
 • Pomoc pre Kristínku o. z. Nemšová
 • Svet očami detí o. z. Trenčín
 • Nádej pre Miušku o. z.
 • Jakubkov úsmev o. z.
 • JS RETRO o. z. Horná Streda
 • Vlčí klub o. z. Trenčín
 • DUKLA Junior o. z. Trenčín
 • NAPREDUJ o. z. Melčice-Lieskové
 • DINOSAURÍK o. z. Trenčín-Opatová
 • Lolo a Piškót - NfS.
 • Soul Art Music NfS.
 • Via Arte o. z.
 • RMS - koordinátorka pre TN kraj
 • YoVision o. z.
 • Dubnické divadlo o. z.
 • ENVIRO a EKO NfS.
 • Rescue Man o.z.
 • BIKE trial team TN o. z.
 • Poza školu o. z. Omšenie
 • MC Štvorlístok o. z.
 • Úsmev pre srdce o. z.
 • OZ Šmoulinka
 • Vladko Gorčík o. z.
 • Náš Tobi o. z.
 • Pre Paťkovu lepšiu budúcnosť o. z.
 • SUHA o. z.

Stretnutia k téme - Orientácia na trhu práce 

s pracovníkmi s mládežou, so zástupcami MVO, s výchovnými poradcami, sociálnymi pracovníkmi, príp. špeciálnymi pedagógami k praktickým otázkam o trhu práce, k jeho trendom, k podpore dobrovoľníckej činnosti, výmene skúsenosti, k postupom v kariérovom poradenstve a pod.  

7 stretnutí v roku 2019 so 17 zástupcami z 13 organizácií.

mentoring dobrovoľníkov

V priebehu roku 2019 sa mentoringu a poradenských stretnutí zúčastnilo 7 mladých ľudí počas 21 stretnutí. Cieľom bolo s dobrovoľníkmi identifikovať ich potreby a predstavy o dobrovoľníckej činnosti, následne ich prepojiť na vhodné organizácie 3. sektora, v priebehu dobrovoľníctva im poskytnúť mentoring, v prípade potrieb kariérové, právne poradenstvo a konzultácie aj po skončení krátkodobého dobrovoľníctva. 

poradenstvo pre mládež

Individuálne poradenské stretnutia absolvovalo na základe vlastnej iniciatívy, záujmu a oslovenia 9 mladých klientov, ktorí sa ocitli v rôznych sociálnych, životných situáciách. Jednalo sa najmä o riešenie nezamestnanosti, situácie po materskej resp. rodičovskej dovolenke mladých mamičiek s maloletými deťmi, prechodu z materskej na trh práce. Celkovo prebehlo 27 poradenských stretnutí, telefonické, skypové a chatové konzultácie neboli evidované. Obsahom bolo najmä kariérové poradenstvo, bilancia kompetencií, využitie diagnostických metód, testov a dotazníkov, právne a sociálne poradenstvo, poradenstvo pre rekvalifikáciu, založenie živnosti a sebaprezentácia pre kontakt so zamestnávateľmi, vypracovanie písomných dokumentov v kontakte so zamestnávateľmi a pod.

PROJEKT "SLUŽBY PRE MLADÝCH" ROK 2019 

Celoročný projekt SLUŽBY v roku 2019 je zameraný na poskytovanie služieb pre cieľovú skupinu - mládež do 30 rokov veku s podporou a motiváciou k dobrovoľníckej činnosti a poskytovanie kariérového poradenstva, ďalej za účelom sieťovania MVO v TN kraji s cieľom vytvárania dobrovoľníckych príležitostí pre mládež k získavaniu kompetencií pre uplatnenie sa na trhu práce a zvyšovaniu si zručností. Obsahuje niekoľko samostatných aktivít, ktoré vedú k napĺňaniu cieľov práce s mládežou.
 
VĎAKA dotačnej schéme "Programy pre ML" v programe SLUŽBY pre ML - poskytovanie služieb v oblasti dobrovoľníctva mládeže poskytovanej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR - Odbor Mládeže a administrátorovi tejto schémy IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže v Bratislave sa nám podarilo posúvať kvalitu poskytovania služieb a hlavne rok 2019 bol dôležitý pre opätovné sprevádzkovanie CENTRA DOBROVOĽNÍCTVA Trenčianskeho kraja. 

tecemko sa stalo členom platformy dobrovoľníckych centier a organizácií a RIEŠIME AKTIVIZÁCIU DC - DOBROVOĽNÍCKEHO CENTRA pre trenčiansky kraj   

   V roku 2019 sme vstúpili aj do spolupráce s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií (PDCO), keďže nám záleží na skvalitňovaní poskytovaných služieb. Vo väčšej časti sme sa orientovali najmä na činnosti pre TN alebo okres, a keďže Trenčiansky kraj nemá aktívne Dobrovoľnícke centrum (DC) a neustále je dopyt zo strany mládeže po týchto službách, tak posúvame našu činnnosť na sprevádzkovanie DC aj pre TN kraj. Koncom roka 2019 prebehlo stretnutie s členmi pôvodného základateľa a zriaďovateľa - KC Aktivity Trenčín, ktorí urobili kus práce pre rozbehnutie, propagáciu, nastavenie spolupráce a aj sprevádzkovanie DATABÁZY dobrovoľníckych možností a príležitostí v roku 2015 a aktívne ho prevádzkovali aj v roku 2016. V rokoch 2017 až 2018 bola činnosť prerušená, DC nebolo nikým zastrešované. V roku 2019 sa stretli členovia pôvodného Dobrovoľníckeho centra so zástupcami nášho o.z. TeCeMko a riešili sme prevzatie DC a jeho postupné zaktivizovanie. Ku koncu roka sme prebrali účtovnú závierku za rok 2018 a riešili sme právny prepis Valným zhromaždením členov DC o.z. koncom roka 2019 a účtovnú závierku za rok 2019. Predpoklad termínu pre dotiahnutie všetkých právnych postupov, dokladov je začiatkom roka 2020.

workshopy k podpore dobrovoľníctva s prepojením na kariérové poradenstvo

   Cieľovými skupinami sú žiaci II. stupňa ZŠ a stredoškolská mládež. Obsahom je zviditeľniť prínos dobrovoľníckej činnosti v rozvoji osobnosti mladého človeka, zvyšovanie si osobnostných kompetencií, odborných zručností. Skúsenosť z dobrovoľníctva zároveň napomáha k rozvoju vlastnej kariéry, sebapoznávaniu a ak si mladý človek uvedie do životopisu tieto praktické skúsenosti, ľahšie a efektívnejšie sa môže uplatniť na trhu práce po skončení prípravy na povolanie - štúdií. Hodnota dobrovoľníctva má prínos nielen pre jednotlivca, ale i pre komunitu, spoločnosť a široké okolie. Obsahom workshopov sú zážitkové metódy podporujúce motiváciu k dobrovoľníctvu, ďalej prednášková informačná forma, absolvovanie testu profesijnej orientácie a pracovnej typológie (test - Rob, čo najlepšie vieš). Individuálne poradenstvo mohli mladí ľudia využívať podľa svojich potrieb a požiadaviek v poradenskom centre o.z. TeCeMko. V prípade záujmu sme nadviazali spolupráca s potenciálnymi dobrovoľníkmi a prepájali sme na spolupracujúce MVO v TN kraji.
 

V roku 2019 sme zrealizovali 6 workshopov 

(z toho 3 celodenné za účasti 178 mládežníkov):

 • 29.11.2019 - workshop pre žiakov 9. ročníka ZŠ Trenčianske Teplice a SOŠ Pruské v spolupráci MAS Strážovské vrchy Trenčianske Teplice
 • 5.6.2019 - workshop pre žiakov II. stupňa ZŠ Trenčianske Teplice v areáli Domova speváckeho zboru slov. učiteľov 
 • 20.5.2019 - celodenný workshop pre žiakov 9.B triedy ZŠ ul. Kubranská Trenčín v areáli KC Kubrá Trenčín
 • 15.5.2019 - celodenný workshop pre žiakov 8.A triedy ZŠ ul. Hodžova Trenčín v areáli KC Kubrá Trenčín
 • 1.5.2019 - workshop pre žiakov Piaristického gymnázia v spolupráci s Centrom pre rodinu Trenčín
 • 31.1.2019 - Kam na VŠ v spolupráci s organizátorom Národné kariérne centrum a Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry (celodenka)

 

17.9.2019 Workshop Gymnázium

16.9.2019 Dobrovoľnícka akcia

5.6.2019 Workshop Tr. Teplice

20.5.2019 Celodenný workshop ZŠ Kubrá

15.5.2019 Celodenný workshop ZŠ TN

1.5.2019 Workshop CPR

31.1.2019 Kam na VŠ

týŽDEň dobrovoľníctva

   V roku 2019 sme sa prvýkrát zapojili do organizácie a realizácie Týždňa dobrovoľníctva, ktoré odborne, metodicky a celoslovensky zastrešovala PDCO - Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií a vďaka spolupráci sme sa mohli rozbehnúť a zapojiť do tejto kampane aj my v zastúpení nášho o.z. TeCeMko. V roku 2020 veríme, že do Tyždňa dobrovoľníctva sa zapojíme už priamo cez Dobrovoľnícke centrum TN kraja a vo väčšom zastúpení.
 
V týždni od 16.9.2019 do 20.9.2019 sa zapojilo 7 organizácií, 101 dobrovoľníkov (z toho bolo 14 dlhodobo nezamestnaných nad 1 rok evidencie):
 • 16.9.2019 - celodenná dobrovoľnícka akcia v TN útulku so žiakmi 9.A triedy ZŠ Hodžova Trenčín

 • 17.9.2019 - workshop k podpore dobrovoľníctva pre stredoškolákov na Gymnázium v Dubnici nad Váhom a v spolupráci so školskou psychologičkou

 •