I keď svet ide stále dopredu, mladí ľudia musia vždy začínať od začiatku. (Johann Wolfgang von Goethe)

www.tecemko.sk

911 05 Trenčín, Vlárska 383/2F - písomný kontakt a sídlo o.z.
poradenské centrum a kancelária o.z.: Nám. SNP 9, Trenčín (budova VAJAK, 1. posch.)
+421 919 136 192

 

Partneri Projektu:

  • Asociácia výchovných poradcov, z.s., ČR
  • Stredisko podpory poradenských služieb Národného vzdelávacieho fondu, o.p.s., ČR
  • K.A.B.A. Slovensko
  • TeCeMko, Slovensko
  • Znam i Moga, Bulharsko
  • ISON Psychotechnika, Grécko

Doba realizácie projektu:

1.12.2019 – 31.5.2022

logo online hry

link ERASMUS+ Project c-game

CAREER IS A GAME
https://project.c-game.cz/sk/
 

postup prác na projekte 

Prezentácia bola predstavená na českom Národnom poradenskom fóre v Prahe 15.6.2021:
 

O projekte c-game na linku: project.c-game.cz/sk/

Cieľom projektu je vyvinúť hru pre žiakov posledných ročníkov základných škôl. Počas výstavby fiktívneho mesta sa žiaci zoznámia s rôznymi povolaniami, ktoré by pre nich mohli byť zaujímavé, rozšíria si povedomie o trhu práce a povzbudí ich to k premýšľaniu o svojej budúcej kariérovej ceste, s ktorou súvisí voľba štúdia po ukončení základnej školy.
C-Game nie je v žiadnom prípade nástrojom nahrádzajúcim kariérové poradenstvo a konzultácie s kariérovým poradcom. Jediné, k čomu táto online hra má a bude slúžiť, je zábavnou formou pomôcť žiakom uvedomiť si svoju profesijnú orientáciu  a ovplyvniť tak ich budúce kariérové rozhodovanie. 
Ako napovedá názov projektu - hra C-Game sa bude odohrávať vo virtuálnom meste. Žiaci si budú mesto postupne dopĺňať rôznymi podnikmi, firmami, inštitúciami a organizáciami a obsadzovať v nich vypísané voľné pracovné miesta.
Počas hry bude žiak dostávať jednoduché kvízové otázky. Z odpovedí sa bude postupne skladať jeho záujmový profil. Po zhromaždení dostatočných informácií o záujme žiaka, mu systém bude ponúkať povolania zodpovedajúce jeho doteraz zistenému profilu. Pretože vo veku 12-14 rokov je väčšina detí a mládeže ďaleko od vážneho premýšľania o svojej budúcej práci, všetky aktivity budú v hravej forme.
C-Game je určená ako pre samostatné hranie doma, tak pre využitie na hodinách posledných ročníkov základných škôl zameraných na  tématickú oblasť Človek a svet práce. V niektorých fázach hry budú mať žiaci za úlohu konzultovať vybrané témy s rodičom, učiteľom, kariérnym poradcom či výchovným poradcom, kamarátom alebo spolužiakom.

 

C-GAME - Hra s náplňou kariérového poradenstva v meste plnom povolaní

Medzinárodný projekt programu Erasmus+ vytvorila Česká asociácia výchovných poradcov v úzkej spolupráci so Strediskom podpory poradenských služieb Národného vzdelávacieho fondu (ČR).

Ciele projektu

Cieľom projektu je vyvinúť hru pre žiakov posledných ročníkov základných škôl (12-14 ročných). V priebehu výstavby fiktívneho mesta sa žiaci zoznámia s rôznymi povolaniami, ktoré by mohli byť pre nich zaujímavé, rozšíria si povedomie o trhu práce a povzbudí ich to k premýšľaniu o ceste za svojím pracovným uplatnením, s čím taktiež súvisí voľba štúdia po ukončení základnej školy. C-game nie je nástrojom nahradzujúci kariérové poradenstvo a konzultáciu s kariérovým poradcom. Online hra má a bude slúžiť k tomu, aby zábavnou formou pomohla žiakom uvedomiť si ich profesijnú orientáciu a ovplyvniť tak ich budúce kariérové rozhodovanie. Hra C-Game sa bude odohrávať vo virtuálnom meste. Žiaci si budú mesto postupne dopĺňať rôznymi podnikmi, inštitúciami a organizáciami a obsadzovať v nich vypísané voľné pracovné miesta. V priebehu hry bude žiak dostávať jednoduché otázky, z ktorých sa bude postupne skladať jeho záujmový profil. Po získaní dostatočných informácií o záujme žiaka, mu bude systém ponúkať povolanie zodpovedajúce jeho doposiaľ zistenému profilu.

Online hra C-Game bude k dispozícii v českom, slovenskom, anglickom, bulharskom a gréckom jazyku.

Kontakt: Freibergova@nvf.cz

Webové stránky projektu C-Game: https://project.c-game.cz

Webové stránky, na ktorých bude v priebehu roku 2021 umiestnená C-Game: https://www.c-game.cz

Predpokladaný dátum uvedenia C-Game do pilotnej a plnej prevádzky bude v priebehu mája 2021. Záverečná konferencia projektu C-Game bude výchovným a kariérovým poradcom predstavená na záverečnej konferencii projektu C-Game, ktorá je plánovaná v apríli 2022.

 

Pracovné stretnutie všetkých partnerov v Prahe 30.-31.1.2020

Pracovné stretnutie so slovenským partnerom K.A.B.A v Martine 27.2.2020

Proces tvorbY online hry c-game 2020/2021

Proces tvorby online hry nie je vôbec jednoduchý. Rok 2020 a 2021 sa nám nesie v znamení na vypracovávaní popisov cca 600 povolaní, ktoré budú premietnuté v samotnej online hre. Pracujeme aj s typológiou podľa Hollanda, kariéroví poradcovia vedia o akú sa jedná. Každý partner mal pridelených cca 100 povolaní, ktorým priraďoval názov, preklad z anglického jazyka do svojho domovského, potom popisy povolaní, prostredia, kde sa vykonáva, aké potrebné sú kompetencie, zručnosti, vzdelanie, osobnostné predpoklady a podobne. Programátori a grafici vytvárajú nielen celkový vzhľad a pozadie hry, ale programovanie údajov a informácií do výstupov je hotová alchýmia. Na projekte nás pracuje priebežne do 15 ľudí zo 4 krajín - Česko, Grécko, Bulharsko a Slovensko. Pre všetkých je to veľmi veľký prínos, nové inšpirácie, výmena skúseností, a najmä radosť a očakávania z výsledku celého projektu. Poslednou fázou bude Pilotné overovanie - koniec roka 2021, na čo sa veľmi tešíme, keďže budeme opäť medzi a s mladými :).

Online pracovné stretnutie dňa 21.5.2021 s partnermi a postupné vznikanie online hry :)

Online pracovné stretnutie dňa 2.6.2021 s partnermi a grafické návrhy online hry

Medzinárodný online meeting s partnermi projektu dňa 29.6.2021