I keď svet ide stále dopredu, mladí ľudia musia vždy začínať od začiatku. (Johann Wolfgang von Goethe)

www.tecemko.sk

911 05 Trenčín, Vlárska 383/2F - písomný kontakt a sídlo o.z.
poradenské centrum a kancelária o.z.: Nám. SNP 9, Trenčín (budova VAJAK, 1. posch.)
+421 919 136 192

Projekt bol realizovaný vďaka národnému projektu

KomPrax - Kompetencie pre prax.

Ďakujeme Slovenskému inštitútu mládeže IUVENTA.

www.iuventa.sk

REBRÍČEK NAJ-šport akcie:

1. miesto: BOWLING - 10 hlasov

2. miesto: SQUASH - 9 hlasov

3. miesto: BEDMINTON - 7 hlasov

4. miesto: PING-PONG - 2 hlasy

Ostatní, ktorí hlas nedali, vraj TOP šport dňa bolo OBČERSTVENIE :).

Do organizácie a realizácie projektu sa zapojili a dobrovoľnícky pomohli:

    MAŤKA        PEŤO        TONINO

SAŠKA    JANKA     GABIKA      MARIKA 

    MARTI         SISKA        MILKA

ZUZKA        AĎKA        NATALI

        a všetkým aj nevymenovaným rodičom a koučom

ĎAKUJE  ZUZANA :)

Partneri projektu: 

ŠKD Sedmička Trenčín 

Dukla Junior o. z. Trenčín 

Silnejší-slabším o. z. Trenčín 

Športové centrum M-SPORT Trenčín

OCI, MAMI - ŠPORTUJ S NAMI

   Dňa 05.02.2014 tím dobrovoľníkov zrealizoval malý projektový zámer v rámci neformálneho vzdelávania národného projektu KomPrax - Kompetencie pre prax. Projekt pod názvom "OCI, MAMI - ŠPORTUJ S NAMI" prebehol v športovom centre na Ostrove Trenčín M-Šport a zúčastnilo sa ho 65 zapálených malých, stredných aj veľkých účastníkov. Na projekte pomáhalo 10 dobrovoľníkov, ktorí sa venovali 32 deťom a v prípade možností a priestoru sa zapojilo aj 23 rodičov.

Deti a mládež boli rozdelení do 4 skupín. K nim boli priradení dospelí dobrovoľníci, ktorí sa snažili vysvetliť pravidlá konkrétneho športu, usmerňovali energiu detí, dozorovali, aby si mohli šport vychutnať bez úrazov a najmä mali aj funkciu časomeračov. Cca po pol hodine sa družstvá striedali na stanovištiach a vyskúšali si 4 športy: PING-PONG, BEDMINTON, SUQASH, BOWLING. Záujem o šport bol skutočne veľký :), čomu nasvedčovala účasť a hala sa otriasala vďaka energii detí a mládeže :).