I keď svet ide stále dopredu, mladí ľudia musia vždy začínať od začiatku. (Johann Wolfgang von Goethe)

www.tecemko.sk

911 05 Trenčín, Vlárska 383/2F - písomný kontakt a sídlo o.z.
poradenské centrum a kancelária o.z.: Nám. SNP 9, Trenčín (budova VAJAK, 1. posch.)
+421 919 136 192

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 „Programy pre mládež 2014 – 2020“

administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

zaujímavé fakty

 * počet info dní na SŠ = 6

* počet účastníkov - stredoškolákov na info dňoch = 144 

* počet testov profesijnej orientácie a odoslaných výstupov e-mailom = 144

* počet zapojených stredných škôl =

1. SOŠ Pruské

2. Gymnázium Myjava

3. Gymnázium Považská Bystrica

4. PASA Trenčín

5. Gymnázium Dubnica nad Váhom

6. Obchodná akadémia Trenčín

 

oblasti, kde sa chcú mladí ľudia realizovať prostredníctvom dobrovoľníctva

Súčasťou interaktívnych workshopov bolo zisťovanie, v ktorých oblastiach majú mladí ľudia záujem vykonávať dobrovoľnícku činnosť. Výsledky uvádzame:
 
- STAROSTLIVOSŤ a OCHRANA ZVIERAT = 22
- ŽIVOTNÉ PROSTREDIE a EKOLÓGIA = 24
- SOCIÁLNA OBLASŤ = 15
- DETI a MLÁDEŽ = 23
- ZDRAVOTNE POSTIHNUTÍ, SENIORI = 7
- VOĽNÝ ČAS = 11
- VEREJNOSŤ a ĽUDSKÉ PRÁVA = 2
- OBNOVA PAMIATOK = 1
- VZDELÁVANIE = 1
- KULTÚRA = 2
- ŠPORT a ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL = 11
- DETSKÉ DOMOVY = 2
- ČOKOĽVEK = 4
- NEVIEM = 5
- PRÁZDNY LÍSTOK = 14
 
 
 

INFO DNI na stredných školách v TN kraji

   Cieľom aktivity v rámci projektu bolo osloviť mládež - študentov na stredných školách v TN kraji, ktorá stojí na prahu dospelosti a svojho kariérneho života. Obsahom bolo poskytnúť im základné poradenstvo a nadchnúť ich pre dobrovoľnícku činnosť, vysvetliť im význam pre ich kariérový život a rast už počas štúdia a pred vstupom na trh práce, ďalej ponúknuť im možnosti pre uplatnenie sa ako dobrovoľník. Súčasťou bolo aj poskytnutie kariérového poradenstva. Nadviazaním spolupráce a snahou budovania dôvery naše TeCeMko garantuje priestory pre riešenie situácie, v prípade ktorej sa mladý človek môže ocitnúť a bude hľadať uplatnenie nielen na trhu práce ale aj v osobnostom rozvoji. Osloveniu pre poradenstvo či pomoci sa naše o. z. poteší a našou snahou bude poskytnúť požadované služby na čo nejlepšej úrovni.  
 
Cieľová skupina: - mládež vo veku 17 rokov a viac (plán oslovenia cca 200 študentov) na stredných školách v TN kraji.
 
V rámci kariérového poradenstva bola použitá diagnostická dotazníková metóda - test Rob to, čo najlepšie vieš od autorov Tiegerových, na základe ktorého každý/á účastník/čka získal/a svoj profesijný profil. Je veľmi super, ak môže človek vykonávať prácu, profesiu, na ktorú sa najviac hodí a v ktorej sa cíti ako "ryba vo vode". A cieľom bolo hľadať a odhaliť, na ktorú profesiu sa účastníci hodia a zároveň, v ktorej oblasti by mohli uplatniť svoj záujem o dobrovoľnícku činnosť počas študentského života, kým vstúpia na trh práce ako absolventi škôl. Následne sme sa snažili komunikovať už len s aktívnymi záujemcami - študentami, ktorí mali záujem vo svojom voľnom čase a počas školy dobrovoľnícky pôsobiť v neziskových organizáciách. Záujmom bolo prepojiť ich na základe profilu na konkrétne občianske združenia a zabezpečiť im mentoring. 

INFO DEŇ č. 1 na SOŠ v Pruskom dňa 16.05.2016

Záznamy: 1 - 5 zo 5

INFO DEŇ č. 2 na GYMNÁZIUM v Myjave dňa 17.06.2016

Záznamy: 1 - 4 zo 4

INFO DEŇ č. 3 na GYMNÁZIUM v Považskej Bystrici dňa 24.06.2016

Záznamy: 1 - 7 zo 7

INFO DEŇ č. 4 na PASA v Trenčíne dňa 27.06.2016

Záznamy: 1 - 7 zo 7

INFO DEŇ č. 5 na Gymnázium v Dubnici nad Váhom dňa 1.12.2016

Záznamy: 1 - 10 zo 14
1 | 2 >>

INFO DEŇ č. 6 na Obchodnej akadémii v Trenčíne dňa 19.12.2016