I keď svet ide stále dopredu, mladí ľudia musia vždy začínať od začiatku. (Johann Wolfgang von Goethe)

www.tecemko.sk

911 05 Trenčín, Vlárska 383/2F - písomný kontakt a sídlo o.z.
poradenské centrum a kancelária o.z.: Nám. SNP 9, Trenčín (budova VAJAK, 1. posch.)
+421 919 136 192

Realizácia projektu sa začína prvým stretnutím dňa 03.09.2014 o 9.00 hod.

Prihláška účastníka - evidovaného nezamestnaného do 30 rokov veku bez akýchkoľvek obmedzení a kritérií pre bezplatnú účasť na projekte.

Prosíme o vyplnenie a doručenie. Ďakujeme a tešíme sa na stretnutia s Vami :).

Prihlaska_proj_ANG.doc (103,5 kB)

Projekt je podporený Nadáciou TATRABANKA a poďakovanie patrí našej garantke Miške Tomíkovej - zamestnankyni Tatrabanky v Trenčíne. Ďakujeme za spoluprácu a pomoc.

Aktivity počas projektu zabezpečovali dobrovoľníčky Zuzana Ševčíková a Zuzana Marková. K spolupráci bola oslovená aj inštitúcia - ÚPSVaR v Trenčíne. 

ANGLIČTINOU A DOBROVOĽNÍCTVOM k lepšej práci

26.06.2014

Záväzná prihláška účastníka projektu - bezplatná účasť evidovaného nezamestnaného do 30 rokov veku. Prosíme o vyplnenie a zaslanie akýmkoľvek pre Vás vyhovujúcim spôsobom kontaktným osobám - Zuzkám :)

Prihlaska_proj_ANG.doc (105984)

 

REALIZÁCIA: júl - december 2014.

16.07.2014 - zverejnenie inzerátu v novinách PARDON a umiestnenie na nástenkách UPSVaR Trenčín.

Podrobnejšie informácie pre záujemcov:

- stretávania každý UTOROK (príp. podľa dohody účastníkov) v čase od 9.00 hod. do 12.00 hod. v mesiacoch august, september, október 2014 (začiatok projektu v závislosti od počtu prihlásených mladých ľudí), realizátor si však vyhradzuje právo posunutia začiatku projektu z dôvodu dostatočného prihlásenia účastníkov, príp. pri väčšom záujme budú vytvorené 2 menšie skupinky.

Čo ponúkame? - bezplatné neformálne vzdelávanie "ANGLIČTINY", vedenie skupiny si vyskúša každý, kto bude mať chuť, záujem, odvahu, pohnútku, elán, energiu ... a aj Ty to môžeš byť :), informácie o dobrovoľníctve a možnostiach využitia počas nezamestnanosti, spoznanie nových mladých ľudí, nadviazanie nových kontaktov, priestor pre vlastné vedenie skupinky a vyskúšanie si pozície školiteľa - lektora, školiaca miestnosť v centre mesta - ul. Braneckého 14, Trenčín a to všetko BEZPLATNE.

- príď medzi nás a pomôž vytvoriť fajn atmosféru stretávaní - tešíme sa na Teba :)

Projekt je ukončený - sumárna správa

31.01.2015

   Projekt je úspešne za nami. Aj napriek mierne problémovému začiatku, ktorý bol plánovaný už v letných mesiacoch júl - august 2014, sme mali prvé stretnutie dňa 3.9.2014. Spôsobilo to leto :), počas ktorého mnohí prihlásení záujemcovia mali brigády, iné aktivity a nedokázali sme zladiť mladých účastníkov skupiny. Preto sme realizáciu posunuli až od začiatku septembra 2014. Nábor resp. propagáciu projektu sme robili niekoľkokrát, keďže skupina bola veľmi živá a účastníci v nej sa veľmi menili - odišli na štúdium, niektorí sa zamestnali, iní mali rodičovské povinnosti alebo nebola dostatočná vnútorná motivácia, pretože tá z vonku veľmi rýchlo vypŕcha a ak chýba vnútorná, cieľ sa môže míňať účinku. 

   Celkovo sa do projektu zapojilo 16 účastníkov. Na stretávaniach sa priemerne zúčastňovalo v rozmedzí 7-9 účastníkov. Zrealizovalo sa celkom 15 skupinových stretnutí. Prvé stretnutie datujeme 3.9.2014 a posledné bolo 10.12.2014. Postupne sa zapojili aj dobrovoľníci z nášho občianskeho združenia, ktorí dostali priestor aj pre vlastnú aktivitu - vedenie skupinky v konkrétnej téme. Témy v anglickom jazyku preberala resp. lektorovala naša dobrovoľníčka Zuzka Marková, témy zamerané na dobrovoľníctvo, možnosti riešenia nezamestnanosti a rozvoj osobnosti preberala dobrovoľníčka Zuzka Ševčíková. Celkový rozsah bol 45 hodín.

   V rámci spolupráce s občianskym združením Lastovička sa nám podarilo do konverzácie v anglickom jazyku zapojiť aj mládež z detského domova, na základe čoho sa rozvinula aj ďalšia spolupráca a naša dobrovoľníčka Zuzka Marková vo svojom voľnom čase chodí priamo do zariadenia doučovať angličtinu. Už teraz vieme, že môžeme ďalšiu našu činnosť rozvíjať aj týmto smerom.

   Ďakujeme účastníkom za účasť, lektorkám za dobrovoľnícku aktivitu, Nadácii Tatrabanka za podporu nášho projektu, prenajímateľom školiacich priestorov za trpezlivosť a najmä ochotu vyjsť v ústretí s prenájom podľa našich požiadaviek. Prajeme účastníkom úspešné uplatnenie sa na trhu práce, veľa zdaru v pracovnom i v osobnom živote a tešíme sa na ďalšie stretnutia.