I keď svet ide stále dopredu, mladí ľudia musia vždy začínať od začiatku. (Johann Wolfgang von Goethe)

www.tecemko.sk

911 05 Trenčín, Vlárska 383/2F - písomný kontakt a sídlo o.z.
poradenské centrum a kancelária o.z.: Nám. SNP 9, Trenčín (budova VAJAK, 1. posch.)
+421 919 136 192

Projekt bol realizovaný   

s podporou MESTA TRENČÍN.

ĎAKUJEME :)

INFO-správa: Pilotný PROJEKT "Som mladý/á nezamestnaný/á a čo ďalej?" 

   V čase od 3.10.2013 do 3.12.2013 sme s podporou mesta Trenčín realizovali prvý - resp. pilotný projekt pre nezamestnaných mladých ľudí do 30 rokov veku. Jeho rozsah bol 8 stretnutí 1x do týždňa v celkovom počte 32 hodín. Do projektu bolo zaradených 17 záujemcov, ktorí reagovali na informačné letáky umiestnené na chodbách úradu práce, na inzerciu umiestnenú v týždenníku Pardon, na osobné odporúčania alebo na propagáciu umiestnenú na našej webovej stránke o.z. www.tecemko.sk. Keďže neformálne vzdelávanie prostredníctvom skupinky je veľmi živé a otvorené a ovplyvňujú ho rôzne faktory akými sú brigády, účasť na pohovoroch, dobrovoľnícka činnosť a najefektívnejším je nástup do zamestnania, skupín sa priebežne zúčastňovalo 9-12 účastníkov, ktorí sa obmieňali. Potvrdenie o absolvovaní neformálneho vzdelávania získalo nakoniec 8 účastníkov, ktorí absolvovali viac ako polovicu hodín zo stanoveného programu. Vytvorila sa veľmi živá, aktívna skupinka, ktorá sa zapájala do všetkých realizovaných činností a tém. 

   Aj napriek tomu, že sme sa snažili účastníkom poskytnúť čo najviac tém súvisiacich s nezamestnanosťou, je potrebné konštatovať, že 8 stretnutí a počet 32 hodín nebol celkom postačujúci. Niektoré témy sa buď nestihli prebrať, alebo nebolo možné ísť do hĺbky. Nezamestnanosť nie je skutočne jednoduché životné obdobie a vyžaduje si veľa trpezlivosti, energie a sily neustále podnikať kroky pri hľadaní si práce. Je preto dôležité, počas tohto procesu ponúknuť najmä mladým nezamestnaným ľuďom priestor na výmenu skúsenosti, analyzovanie možností, podať určité poradenstvo a v neposlednom rade posilňovať vnútornú silu, sebavedomie a sebaistotu. Je to však veľmi náročný proces nielen pre realizátorov - finančné náklady na prenájom a základné zabezpečenie hladkého priechodu aktivít, základné občerstvenie, materiálové pomôcky, veľmi častý časový stres, keďže dobrovoľníci o.z. sú zahltení aj inými pracovnými povinnosťami. Náročné je to aj pre účastníkov, nakoľko si stretávania vyžadujú organizovanie aj časového manažmentu, ale najmä osobnostnú pohnútku ísť do skupinových stretávaní, narušiť si stereotyp bežných dní a byť aktívny, pretože inak neformálne vzdelávanie a účasť na projekte nemá zmysel a význam ani pre účastníka ani pre celkovú atmosféru v skupine. 

   Obsahom skupinových stretávaní boli rôzne témy súvisiace s nezamestnanosťou. Niektoré mali skôr informatívny charakter, iné boli zamerané na rozvoj osobnosti, nácvik sociálnych a komunikačných zručností, ďalšie boli na poznávanie pracovnej typológie aj prostredníctvom rôznych testov a dotazníkov, občas sme využili priestor aj na hry a zážitkové cvičenia, niektoré však boli náročné psychicky, keďže sa išlo viac do hĺbky a vnútra. Keďže sa stretáva na skupinkách rôzna vzorka účastníkov, síce sme každý iný, ale s rovnakým problémom - nezamestnanosťou, je niekedy náročné vyhovieť všetkým účastníkom a preto je neformálne vzdelávanie výborné v tom, že sa môže danej skupinke prispôsobovať, meniť a na celom dianí majú priestor pre participáciu aj samotní účastníci.

   Záverom sa chceme poďakovať mestu Trenčín za finančnú podporu a dotáciu z rozpočtu mesta pre oblasť MLÁDEŽ, vďaka ktorej sme mohli tento pilotný projekt realizovať. Veríme, že sa nám podarí nadviazať na pilotný projekt ďalším a budeme tak môcť svoju dobrovoľnícku činnosť poskytovať aj ďalším mladým nezamestnaným.

   Všetkým účastníkom držíme päste a prajeme silu, energiu na ceste pri hľadaní práce a hlavne ROBTE TO, ČO VÁS BAVÍ ...

   Vaše TeCeM-ko o.z. Trenčín a Zuzana :)

projekt: SOM  MLadý/á  NEZAMESTnaný/á  a  čo  ďalej?

     Od 3. októbra 2013 realizujeme projekt pre cieľovú skupinu mladých nezamestnaných do 30 rokov veku, ktorí sú evidovaní nezamestnaní na úrade práce a majú záujem to zmeniť a neformálne sa vzdelávať. Projekt realizujeme aj s podporou Mesta Trenčín.

     Ak máš záujem, prihlás sa prostredníctvom prihlášky zaslanej na náš e-mail: info@tecemko.sk alebo kontaktuj Zuzanu na čísle mobilu 0919 136 192.

letak.doc (104960)

prihlaska_ucastnika.doc (97280)