I keď svet ide stále dopredu, mladí ľudia musia vždy začínať od začiatku. (Johann Wolfgang von Goethe)

www.tecemko.sk

911 05 Trenčín, Vlárska 383/2F - písomný kontakt a sídlo o.z.
poradenské centrum a kancelária o.z.: Nám. SNP 9, Trenčín (budova VAJAK, 1. posch.)
+421 919 136 192

grafický životopis pre vás :)

vzor životopisu - súbor vo worde

CV.docx (415846)

vzor životopisu - súbor vo formáte pdf.

Finall_CV.pdf (2334546)

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 „Programy pre mládež 2014 – 2020“

administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

VÝZVA - NEVÁHAJ NÁS KONTAKTOVAŤ V PRÍPADE INFORMÁCIÍ, POTREBY STRETNUTIA, PORADENSTVA A INÝCH POŽIADAVIEK AJ PO SKONČENÍ PROJEKTU (31.12.2016)

Realizátor skupinových aktivít:

TeCeMko - Trenčianske centrum mládeže a školiteľky neformálneho vzdelávania Gabika, Marika a Zuzana

kontakt: tecemko@gmail.com 

info@tecemko.sk

0919 136 192

GRAFICKÝ ŽIVOTOPIS pre dobrovoľníkov a UZNANIE ich dobrovoľníckej činnosti

Po vykonávaní dobrovoľníckej činnosti je účastník bohatší nielen o fakty o vykonávaní dobrovoľníctva, ale najmä o posunutie svojej osobnosti vpred. Je dôležité, aby mladý/á dobrovoľník/čka dali svetu vedieť, že získali mnohé skúsenosti, poznatky z výkonu dobrovoľníctva. Proces dobrovoľníctva pomáha mladému človeka hľadať a nachádzať svoje silné stránky osobnosti, taktiež slabosti, ktoré do vienka dostal a je treba sa s nimi niekedy aj popasovať (lenivosť, nechuť, strach, nedôvera vo svoje schopnosti, rôzne obavy či nevedomosti ...). Dobrovoľnícka činnosť formuje osobnosť a poskytuje dobrovoľníkovi poznávať svoje reakcie, správanie, ďalej oblasti v pracovnom živote, v ktorých sa môže cítiť ako ryba vo vode alebo naopak - nepríjmne. O týchto však poznatky nezistí, pokiaľ sa s nimi v praktickom živote nestretne. Dobrovoľníctvo je jedna veľká možnosť, ako poznávať svoje profesijné smerovanie, pracovný život alebo kariérový profil. 
 
Pre UZNANIE DOBROVOĽNÍCTVA sme sa pokúsili vytvoriť v našich farbách občianskeho združenia GRAFICKÝ ŽIVOTOPIS, ktorý navádza účastníka k poznaniu a najmä podaniu svojich poznatkov, profilu, kompetencií reálne na papier. Dôležité je získavať skúsenosti, ich uvedomenie si a následne pracovať s nimi v pracovnom i v osobnom živote. Je dôležité sa nebáť ísť do akcie a DOBROVOĽNÍCTVO môže byť úžasný štart v pracovnom živote. 
 
Milí dobrovoľníci, milé dobrovoľníčky,
neváhajte využiť grafický životopis na svoje potreby, možno len ako inšpiráciu. Buďte aktívni a formujte svoju osobnosť činnosťou. Ďakujeme Vám za účasť na našom projekte, držíme Vám päste na ceste životom a veríme, že aj naďalej budeme spolu v kontakte alebo pri realizovaní dobrovoľníctva :). 

VZOR grafického životopisu