I keď svet ide stále dopredu, mladí ľudia musia vždy začínať od začiatku. (Johann Wolfgang von Goethe)

www.tecemko.sk

911 05 Trenčín, Vlárska 383/2F - písomný kontakt a sídlo o.z.
poradenské centrum a kancelária o.z.: Nám. SNP 9, Trenčín (budova VAJAK, 1. posch.)
+421 919 136 192

Projekt realizovaný v rámci dotačnej schémy PROGRAMY PRE MLÁDEŽ na roky 2014 - 2021 MŠVVaŠ SR

ĎAKUJEME :)

PROJEKT SLUŽBY 2021