I keď svet ide stále dopredu, mladí ľudia musia vždy začínať od začiatku. (Johann Wolfgang von Goethe)

www.tecemko.sk

911 05 Trenčín, Vlárska 383/2F - písomný kontakt a sídlo o.z.
poradenské centrum a kancelária o.z.: Nám. SNP 9, Trenčín (budova VAJAK, 1. posch.)
+421 919 136 192

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 „Programy pre mládež 2014 – 2020“

administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Základné info o projekte

  • DOBA TRVANIA: 03. marec 2016 - 31. december 2016
  • POSLANIE PROJEKTU: prepojenie dobrovoľníctva a kariérového poradenstva, ako dokáže dobrovoľnícka činnosť ovplyvniť rozvoj a smerovanie mládeže, akým prínosom je pre ich kariéru, pracovný život, profesijný i osobnostný rast
  • CIELE PROJEKTU: 

        všeobecný cieľ: 

- prepojiť dobrovoľníctvo a kariérové poradenstvo pre mladých ľudí, ktorí stoja na začiatku svojho pracovného života a vstupujú prvýkrát na trh práce

        špecifické ciele: 

- osloviť študentov - budúcich absolventov a informovať ich o možnostiach dobrovoľníckej činnosti,

- vytvoriť databázu MVO v TN kraji a uzatvoriť Memorandá o spolupráci,

- vytvoriť modul k uznaniu dobrovoľníctva a získaných kompetencií mladých dobrovoľníkov, 

- vytvoriť modul kariérového poradenstva pre rôzne cieľové skupiny mládeže - študentov, budúcich absolventov, nezamestnaných mladých, zdravotne postihnutých mladých ľudí a umožniť im vstup na trh práce, mládež z detských domovov a iné ohrozené skupiny mládeže, 

- prepojiť mladých ľudí na partnerské organizácie 3. sektora v TN kraji a vytvoriť im podmienky pre výkon dobrovoľníckej činnosti k získaniu kompetencií. 

Projekt - "buď dobrovoľník/čka a tvoja kariéra sa ti poďakuje"

     Ako vznikal a vznikol projekt? (čítajte :)      
 
     Projekt zameraný na podporu dobrovoľníctva a kariérového poradenstva pod názvom "Buď dobrovoľník/čka a Tvoja kariéra sa Ti poďakuje" bol v našich predstavách (3-hlavového projektového tímu :) už dlhšiu dobu. Prechádzal rôznymi myšlienkovými pochodmi a jeho konečná podoba vznikla najmä schopnosťami a znalosťami Mariky, Gabiky, Zuzany a odbornými konzultáciami Sašky - všetky pracovníčky s mládežou (niektoré viac, iné menej, niektoré aktívnejšie, iné motivujúcejšie ...). 
 
     Náš projektový tím v minulosti spojil Národný projekt Praktik organizácie Iuventa, ktorého cieľová skupina boli mládež, dobrovoľníci a pracovníci s mládežou. Aj napriek tomu, že skončil, nášmu tímu sa skončiť nechcelo a preto sme v decembri 2015 prepracovali naše myšlienky, schopnosti, nápady do projektovej podoby. Potom prišla výzva MŠVVaŠ SR, ktorú administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže a my sme projekt podali. Aj sme ponocovali, prepisovali, prerábali, škrtali, dopĺňali - všetci, kto tvoria projekty vedia o čom hovoríme. Doplnili sme všetky potrebné dokumenty, preukázali relevantné schopnosti a kompetencie, dali sme projektu srdce a predvianočný čas sme trávili podaním projektu k termínu 18.12.2015. Potom sme čakali (aj trpezlivo aj netrpezlivo :). Prešiel december, prišiel nový rok, prebehol január aj časť februára 2016 a potom zrazu prišiel e-mail, že na odporúčanie odbornej komisie, ktorá posudzovala našu žiadosť o dotáciu v rámci aktuálnej výzvy k programu Služby mladým, bola naša žiadosť SCHVÁLENÁ. Uf a teraz sme nevedeli či tešiť sa máme, lebo makačka ešte len začne. Jasné, že sme sa tešili, veď môžeme ďalej v práci s mládežou pokračovať a tak sme sa do toho pustili.                              Gabika, Marika a Zuzana :)