I keď svet ide stále dopredu, mladí ľudia musia vždy začínať od začiatku. (Johann Wolfgang von Goethe)

www.tecemko.sk

911 05 Trenčín, Vlárska 383/2F - písomný kontakt a sídlo o.z.
poradenské centrum a kancelária o.z.: Nám. SNP 9, Trenčín (budova VAJAK, 1. posch.)
+421 919 136 192

číslo účtu o.z.:

2921877906/1100

IBAN SK03 1100 0000 0029 2187 7906

BIC (SWIFT) TATRSKBX

Bankové spojenie: TATRABANKA a.s. exp. Trenčín

Pre vystavenie darovacej zmluvy nás prosím kontaktujte.

 

Ďakujeme za Vašu pomoc a podporu.

Platné tlačivo na 2% z príjmu zo závislej činnosti - zamestnania za rok 2021 používané v tomto roku 2022:
 

 

Údaje pre poukázanie 2% dane:

 • TeCeM-ko - Trenčianske centrum mládeže
 • Sídlo: 911 05  Trenčín, Vlárska 383/2F
 • Právna forma: občianske združenie
 • IČO: 422 757 92
ODKAZ na register Notárskej komory SR o registrácii oprávnených poberateľov 2%:
 

PODPORTE NÁS

Ak nám chcete pomôcť pri rozvoji činnosti TeCeMka a pri realizovaní aktivít pre mládež v našej komunite, vyberte si spôsob alebo nás kontaktujte. Za Vašu priazeň a pomoc sme Vám veľmi vďační.

 • Venujte nám 2% z dane z príjmu či už ako jednotlivec - fyzická osoba alebo právnická osoba - subjekt.
 • Venujte nám finančný príspevok na podporu našej činnosti.
 • Staňte sa naším partnerom v spoločnom projekte, či už ako filantrop/ka alebo dobrovoľník/čka.
 • Staňte sa našim darcom v konkrétnom projekte jednorazovo alebo pravidelne.
 • Inšpirujme sa navzájom: treba niečo riešiť? máte návrh - nápad? poďte s nami do akcie, projektu ... :) - spolu viac urobíme!

POSTUP KROKOV na poukázanie 2% (3%) daní z príjmu pre zamestnanca

1. KROK: ako ZAMESTNANEC - do 15.02.2022 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Toto tlačivo Vám zvyčajne zasiela mzdová účtovníčka Vášho zamestnávateľa. V tomto tlačive je tiež uvedená možnosť o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2021.

2. KROK: požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo - Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2021. Zamestnávateľ Vám v tomto tlačive vypíše a potvrdí potrebné údaje o zaplatení dane. Posledný možný termín je do 30.4.2022, kedy je posledný deň na odovzdanie Vyhlásenia k 2% na príslušný daňový úrad v mieste bydliska.

3. KROK: vytlačte si Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, vypíšte si svoje osobné údaje. Tlačivo je nižšie priložené na stiahnutie.

VYHLASENIE k 2- za 2021 pouzivane v r. 2022 TeCeMko.pdf (107195)

V tomto tlačive je potrebné v riadku 12 uviesť zaplatenú daň, ktorú nájdete v potvrdení od zamestnávateľa v riadku 23. Ďalej v tomto vyhlásení je potrebné vyplniť aj riadok 13, čo je suma do výšky 2% zo zaplatenej dane z r. 23, ktorú je potrebné si vypočítať. 

4. KROK: Obe vyplnené a potvrdené tlačivá - Potvrdenie a Vyhlásenie, je potrebné doručiť na Daňový úrad v mieste príslušnom Vášmu bydlisku najneskôr do 30.04.2022. Je možné ho zaslať aj poštou. 

Pri vypisovaní oboch tlačív je možné požiadať o pomoc svoju mzdovú účtovníčku, v prípade nejasností neváhajte kontaktovať aj naše občianske združenie - 0919 136 192. Ďakujeme.

NAŠI PRAVIDELNÍ DARCOVIA:

 • E-shop: WATCH4YOUwww.watch4you.sk

 • ANONYMNÍ FILANTROPI, pre ktorých nie je dôležité byť zverejnení

Výnimoční - jednorazoví darcovia, ktorým patrí poďakovanie: :)

OSOBITNÉ POĎAKOVANIE

Ďakujeme všetkým darcom 2 % ktorí sa rozhodli, že nám pomôžu v činnosti prostredníctvom poukázania 2 % z daní. Vážime si, že ste naši sympatizanti, a že aj takto na diaľku s nami zdieľate a pomáhate v činnosti o.z.