I keď svet ide stále dopredu, mladí ľudia musia vždy začínať od začiatku. (Johann Wolfgang von Goethe)

www.tecemko.sk

911 05 Trenčín, Vlárska 383/2F - písomný kontakt a sídlo o.z.
poradenské centrum a kancelária o.z.: Nám. SNP 9, Trenčín (budova VAJAK, 1. posch.)
+421 919 136 192

Projekt bol realizovaný vďaka národnému projektu

KomPrax - Kompetencie pre prax.

Ďakujeme Slovenskému inštitútu mládeže IUVENTA.

komprax.iuventa.sk/SitePages/Kompetencie%20pre%20prax.asp

a menovite našim dobrovoľníčkam Natálii Maláskovej a Adriane Gabkovej, ktoré sa zúčastnili neformálneho vzdelávania a vytvorili projekty. Ďakujeme za spoluprácu.

Do organizácie a realizácie turnaja sa zapojili mladí DOBROVOĽNÍCI, ktorým patrí VEĽKÁ VĎAKA:

 • Dominik MARIENKA a Roman ZELIEZKA - ako rozhodcovia turnaja

 • Richard REBRO a Michal PODMANICKÝ - zapisovatelia turnaja, časomiera, sprievodné slovo a DJ-ovia :)

 • Natália MALÁSKOVÁ, Adriana GABKOVÁ, Martina MARIENKOVÁ, Zuzana MARKOVÁ, Peter GULIŠ, Zuzana ŠEVČÍKOVÁ - organizačno-logistické zabezpečenie

 • Milka ŠPRTLOVÁ - zabezpečenie zdravotníckej služby

 

PARTNERI A REALIZÁTORI PROJEKTU:

 • TeCeM-ko - Trenčianske centrum mládeže o. z. Trenčín

 • ŠK 1. FBC Trenčín - kompletné zapožičanie haly, časomiery, ozvučenia www.1fbctrencin.sk/

 • VEĽKÁ VĎAKA patrí aj pánovi Miroslavovi SÁGOVI - prezidentovi SK 1. FBC, ktorý turnaj zabezpečil aj sprievodným slovom a bol garantom turnaja po odborno-organizačnej stránke

 • Mesto Trenčín - bezplatné zapožičanie haly

FINANČNE PROJEKT PODPORILI a TeCeM-ko o. z. ZA POMOC ĎAKUJE:

 • E-shop: WATCH4YOU www.watch4you.sk

 • ŠKD Sedmička Trenčín pani Dáši Pádivej a pani Marte Dovinovej

II. ročník florbalového turnaja najmladších žiakov ZŠ

Termín: 14. máj 2014 - streda v čase od 8.00 do 13.30 hod.

Miesto: Mestská športová hala Trenčín na Sihoti

Cieľová skupina: žiaci 1. - 4. ročníkov Základných škol v meste Trenčín

- zúčastnili sa 4 z 5 prihlásených tímov s celkovým počtom 61 súťažiacich chlapcov I. stupňa ZŠ v Trenčíne

 

VÝsledky i. ročníka florbalového turnaja

Tento ročník sa presadili žiaci pod vedením pani Marty Dovinovej zo ZŠ "Sedmička" na Hodžovej ulici a vybojovali si ZLATO.

 • 1. miesto: ZŠ Hodžova
 • 2. miesto: ZŠ Na dolinách
 • 3. miesto: ZŠ Bezručova
 • 4. miesto: ZŠ Soblahov

individuálne ocenenia

Ocenenie najlepší hráč za jednotlivé tímy získali:

 • Filip JANTOLÁK - ZŠ Hodžova
 • Matúš STRIEŽENEC - ZŠ Na dolinách
 • Patrik DUŠÁK - ZŠ Bezručova
 • Samuel JANÍČEK - ZŠ Soblahov

Individuálne ocenenie najlepšieho hráča turnaja získal:

 • Matúš JELÍNEK - brankár ZŠ Soblahov

Ocenenie najlepší strelec turnaja získal:

 • Ivan ROSINA - ZŠ Sedmička

Ocenenie - najlepší brankár turnaja získal:

 • Peter BEDNÁR - ZŠ Hodžova

 

TRÉNERI florbalových tímov

   Poďakovenie patrí aj koučom za vedenie florbalových krúžkov na jednotlivých ZŠ počas celého roka. Dovolíme si vyjadriť  osobitné poďakovanie za prínos práce s mládežou a podieľaní sa na jej rozvoji:

 • Marta DOVINOVÁ - ZŠ Hodžova
 • Mgr. Roman BAKOŠ - ZŠ Na dolinách
 • Mgr. Andrej PAULÍNY - ZŠ Soblahov
 • Mgr. Martin VLNKA - ZŠ Bezručova

 

NAPÍSALI ...

Informačné noviny mesta Trenčín INFOTRENČÍN v č. 6 vydané 30. mája 2014 na strane 10 napísali o najlepšom družstve najmladších florbalistov Trenčína. Prečítajte si ... :)

www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000257820/Info06wm.pdf