I keď svet ide stále dopredu, mladí ľudia musia vždy začínať od začiatku. (Johann Wolfgang von Goethe)

www.tecemko.sk

911 05 Trenčín
Vlárska 383/2F
+421 919 136 192
info@tecemko.sk

"NAJVIAC ZO VŠETKÉHO VYČERPÁVA NEČINNOSŤ".

Aristotelés

Výročné správy O činnosti

Výročná správa za rok 2013:

vyrocna_sprava_2013.pdf (1209182)

 

Výročná správa za rok 2014:

vyrocna_sprava_2014.pdf (1583833)

 

Výročná správa za rok 2015:

vyrocna_sprava_2015.pdf (1789241)

 

Výročná správa za rok 2016: 

vyrocna_sprava_2016.pdf (1907743)

ČLENSTVO v občianskom združení

- prepáčte, bude dopracované

Zasadnutia valného zhromaždenia o. z. 

 

"Svet hľadá ľudí, ktorí dokážu niečo urobiť, nie ľudí, ktorí vedia vysvetliť, prečo niečo neurobili."

Helen Rowland 


"Hodnota človeka nie je v tom, čo urobil pre seba, ale pre iných." 

Albert Einstein 

správa o mládeŽi 2018

Logo o.z. vzniklo v decembri 2015 a ako dobrovoľník ho vytvoril: Janko Rajec

 www.jrfoto.ephoto.sk/sk/

CIELE o.z.

   Cieľom našej činnosti je podpora a rozvíjanie aktivít na miestnej a regionálnej úrovni, integrovaným spôsobom zlepšovať a podporovať život mladých ľudí, rozvíjať aktivity v oblasti neformálneho vzdelávania, zákonitých potrieb a požiadaviek mládeže, vytvárať prostredie pre ich kvalitnú a etickú sebarealizáciu a podporovať mládež k aktívnemu občianstvu.

NAŠe poslanie

   „Podnecovať, inšpirovať a motivovať mládež k poznávaniu šancí a príležitostí pre skvalitnenie ich života a prepájať ich cestičky pri hľadaní zmyslu života a bytia".

   Poznávať, vedieť, rozhodovať sa a môcť - obyčajné neurčitky, ktoré však mladý človek potrebuje k svojmu osobnostnému rozvoju. Našim poslaním je podporovať tieto neurčitky mladých ľudí v našej komunite a najmä v prípade ich záujmu.

cieľová skupina

 • Ak patríš do kategórie mládeže (6 až 30 rokov) - pridaj sa k nám, spolupracuj s nami, zapoj sa do projektov a aktivít.
 • Ak máš o niečo viac (31 rokov až neobmedzene :) - urob to isté a pomôž rozvíjať mládež v komunite.
 • Pozrite si naše aktivity, projekty, činnosti a možno Vás nimi oslovíme.
 • Aby ste boli včas informovaní o pripravovaných a realizovaných projektoch, aktivitách, možnostiach dobrovoľníctva a kurzoch, prihláste svoj e-mail k zasielaniu informácií.

ĽUDIA O.Z.

Tím TeCeMka tvoríme momentálne v tomto zložení a ak chceš, pridaj sa k nám :).

 • Zuzana Ševčíková - predseda o.z., oblasť poradenstva, lektorovanie, fundraisingová činnosť, tvorba a realizácia projektov, práca s mládežou
 • Marika Pavlačková - podpredseda o.z., tvorba a realizácia projektov, koordinácia projektov a projektového tímu, práca s mládežou
 • Gabriela Kubelová - tvorba a realizácia projektov, logistické zabezpečenie aktivít projektov, koordinátorka projektov, práca s mládežou
 • Danka Markovičová - predseda revíznej komisie, oblasť účtovníctva, ekonomické poradenstvo
 • Marta Dovinová - čestná členka o.z. za oblasť športu a voľnočasových aktivít
 • Martina Marienková - administratívna činnosť, kontakt s mládežou a dobrovoľníkmi
 • Anton Ševčík - pomoc pri organizovaní aktivít, finančná pomoc a podpora
V minulosti s nami spolupracovali a priložili ruku k dielu. Ďakujeme Vám a držíme Vám päste na ceste pracovným i osobným životom:
 • Deniska Marienková - administratívna činnosť, kontakt s mládežou a dobrovoľníkmi v rokoch 2012-2013 pred ochodom na VŠ
 • Marián Púchly - aktívny dobrovoľník v roku 2013 v športovej oblasti 
 • Danka Struhárová - spoluzakladateľka o.z. v roku 2012
 • Zuzana Marková - aktívna dobrovoľníčka v rokoch 2014 - 2015 pred odchodom do zamestnania
 • Natália Malásková - aktívna dobrovoľníčka v rokoch 2013 - 2014
 • Adriana Gabková - aktívna dobrovoľníčka v rokoch 2013 - 2014
 • Lenka Brezanová - aktívna dobrovoľníčka v rokoch 2014 - 2015
 • Ľubka Marienková - aktívna dobrovoľníčka v rokoch 2014 - 2015
 

MLADÍ A AKTÍVNI DOBROVOĽNÍCI 

Dobrovoľníci, ktorí spolupracujú s našim o.z., pomáhajú pri akciách, projektoch, trávia voľný čas v rozvíjaní o.z., získavajú skúsenosti pri práci s mládežou, tvorbe a realizácii projektov:

ODBORNÍ GARANTI

Ceníme si pomoc a spoluprácu našich odborných garantov:

 • Gabriela Medňanská - sociálne poradenstvo
 • Michaela Tomíková - grantová pomoc
 • Adriana Švecová - grantová pomoc