I keď svet ide stále dopredu, mladí ľudia musia vždy začínať od začiatku. (Johann Wolfgang von Goethe)

www.tecemko.sk

911 05 Trenčín, Vlárska 383/2F - písomný kontakt a sídlo o.z.
poradenské centrum a kancelária o.z.: Nám. SNP 9, Trenčín (budova VAJAK, 1. posch.)
+421 919 136 192

Členstvo v Združení pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry BA

09.01.2016 20:01

Pre rok 2016 sa naša členka o. z. stala zároveň aj členkou Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry - ZKPRK v Bratislave, čo môže byť prínosom pre prácu s mládežou do 30 rokov veku v priamej práci v oblasti kariérového poradenstva a aktivít prospešných pre túto cieľovú skupinu (žiaci základných škôl, študenti stredných škôl, nezamestnaná mládež alebo mládež do 30 rokov pri uplatňovaní sa na trhu práce, profesijnej orientácii a pod.). O jednotlivých aktivitách a účasti na konferenciách a stretnutiach Združenia KPRK v Bratislave Vás budeme aj prostredníctvom našej členky Zuzany Ševčíkovej priebežne informovať.