I keď svet ide stále dopredu, mladí ľudia musia vždy začínať od začiatku. (Johann Wolfgang von Goethe)

www.tecemko.sk

911 05 Trenčín, Vlárska 383/2F - písomný kontakt a sídlo o.z.
poradenské centrum a kancelária o.z.: Nám. SNP 9, Trenčín (budova VAJAK, 1. posch.)
+421 919 136 192

Objavovali sme JÁNOŠÍKOV POKLAD

12.08.2014 13:17

Projekt "OBJAV JÁNOŠÍKOV POKLAD" sa nám konečne podarilo zrealizovať dňa 11.08.2014. Bol niekoľkokrát kvôli počasiu presúvaný z dôvodu silnej ničivej búrky v Terchovej. Vidieť Jánošíkové diery bol skutočný zážitok a stálo za to si naň kvôli počasiu počkať. 

Projekt bol zameraný na prehĺbenie vzťahov a zlepšenie tímovej spolupráce ľudí pôsobiacich a spolupracujúcich s OZ Tecemko a tiež rozvoj spolupráce s ďalšími subjektmi, ktoré pracujú s deťmi a mladými ľuďmi v Trenčianskom kraji – sieťovanie organizácií.

Mladí dobrovoľníci zorganizovali podujatie, do ktorého boli zapojené aj deti a mládež z Detského domova Lastovička Trenčín. Projekt vytvoril priestor pre nadviazanie nových kamarátstiev, podporil formu aktívneho trávenia voľného času najmä v prírode a na vzduchu, poskytol zážitky pre účastníkov. 

Fotografie a informácie sú uvedené v časti Projekty 2013, 2014.