I keď svet ide stále dopredu, mladí ľudia musia vždy začínať od začiatku. (Johann Wolfgang von Goethe)

www.tecemko.sk

911 05 Trenčín, Vlárska 383/2F - písomný kontakt a sídlo o.z.
poradenské centrum a kancelária o.z.: Nám. SNP 9, Trenčín (budova VAJAK, 1. posch.)
+421 919 136 192

Prečítajte si o NÁS v novinách INFOTRENČÍN Mesta Trenčín

09.04.2013 13:36

V rubrike SPEKTRUM mesačníka INFOTRENČÍN sa dočítate v reportáži "Najlepší boli florbalisti zo ZŠ Na dolinách" o I. ročníku florbalového turnaja najmladších žiakov základných škôl v Trenčíne. Víťazný tím má aj svoju zverejnenú fotografiu, takže chlapci nám ochotne po turnaji aj zapózovali a majú pamiatku na svoje športové zápolenie.

Článok je uvedený na webovej stránke mesta a v novinách je na 10. strane:

www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000026345/Info04%20w%20tlac.pdf