I keď svet ide stále dopredu, mladí ľudia musia vždy začínať od začiatku. (Johann Wolfgang von Goethe)

www.tecemko.sk

911 05 Trenčín, Vlárska 383/2F - písomný kontakt a sídlo o.z.
poradenské centrum a kancelária o.z.: Nám. SNP 9, Trenčín (budova VAJAK, 1. posch.)
+421 919 136 192

Projekt "ANGLIČTINOU A DOBROVOĽNÍCTVOM K LEPŠEJ PRÁCI"

31.01.2015 22:12

Obdobie nezamestnanosti nemusí byť stresujúce a negatívne pre mladých ľudí. Aj počas tohto obdobia môže mladý človek získať skúsenosti a zručnosti do pracovného života. Jednou z možností je dobrovoľnícka činnosť v organizáciách 3. sektora. Nielenže sa formuje ako osobnosť, ale jeho život získava nové rozmery a zisťuje, že svoj voľný čas môže tráviť veľmi veľmi efektívne aj pomáhaním iným skupinám spoluobčanov, ktorí to možno viac potrebujú. 

Projekt ANG a dobrovoľníctvom k lepšej práci prebiehal od septembra 2014 do decembra 2014 a jeho cieľom bolo práve podporiť dobrovoľnícku činnosť nezamestnaných mladých ľudí. Viac sa o ňom dočítate v rubrike Projekty 2013, 2014.