I keď svet ide stále dopredu, mladí ľudia musia vždy začínať od začiatku. (Johann Wolfgang von Goethe)

www.tecemko.sk

911 05 Trenčín, Vlárska 383/2F - písomný kontakt a sídlo o.z.
poradenské centrum a kancelária o.z.: Nám. SNP 9, Trenčín (budova VAJAK, 1. posch.)
+421 919 136 192

Projekt pre nezamestnanú mládež sme ukončili :)

03.12.2013 20:35

Dňom 03.12.2013, kedy bolo zrealizované posledné z 8 skupiných stretnutí, bol ukončený prvý resp. pilotný projekt "Som mladý/á nezamestnaný/á a čo ďalej?" Bol zameraný pre cieľovú skupinu nezamestnaných mladých ľudí do 30 rokov veku bez obmedzení s jedinou podmienkou - mať chuť a záujem sa stretávať 1x do týždňa v rozsahu 4 hodín. Prebiehal od 3.10.2013 do 3.12.2013 a najčastejším dňom stretávaní bol ŠTVRTOK. Zaradených bolo 17 záujemcov, ktorí sa podľa vlastných časových možností a vnútornej motivácie zúčastňovali stretávaní. Celkovo bolo odovzdaných 32 hodín skupinovej práce. Potvrdenia a absolvovaní neformálneho vzdelávania počas obdobia nezamestnanosti získalo 8 účastníkov, ktorí absolvovali viac ako polovicu hodín z programu a obsahu neformálneho vzdelávania. Účastníci boli veľmi aktívni, vytvorila sa výborná skupinka a formou neformálnych stretávaní sme sa snažili poskytnúť maximum informácií, obsiahnuť čo najviac tém súvisiacich s problematikou nezamestnanosti. Je však potrebné konštatovať, že počet hodín nám nebol postačujúci a mnoho tém sa nestihlo alebo sa až niektoré nestihli prebrať. Tak isto hodnotili aj účastníci, že bolo žiadúce ešte pokračovať a aj napriek ukončeniu projektu, veríme, že s mnohými zostávame v kontakte a v prípade akýchkoľvek otázok sme VÁM kedykoľvek k dispozícii. A napokon - časť výstupov testovania budeme účastníkom ešte posielať.

Záverom sa chceme poďakovať mestu Trenčín za finančnú podporu a dotáciu z rozpočtu mesta pre oblasť MLÁDEŽ, vďaka ktorej sme mohli tento pilotný projekt realizovať. Veríme, že sa nám podarí nadviazať na pilotný projekt ďalším a budeme tak môcť svoju dobrovoľnícku činnosť poskytovať aj ďalším mladým nezamestnaným. Všetkým Vám držíme päste a prajeme silu, energiu na ceste pri hľadaní práce a hlavne ROBTE TO, ČO VÁS BAVÍ ... Vaše TeCeM-ko o.z. Trenčín a Zuzana :)