I keď svet ide stále dopredu, mladí ľudia musia vždy začínať od začiatku. (Johann Wolfgang von Goethe)

www.tecemko.sk

911 05 Trenčín, Vlárska 383/2F - písomný kontakt a sídlo o.z.
poradenské centrum a kancelária o.z.: Nám. SNP 9, Trenčín (budova VAJAK, 1. posch.)
+421 919 136 192

Sieťovanie organizácií a ľudí pomáhajúcim mládeži nás BAVÍ a NAPĹŇA

17.12.2013 21:19

V predvianočnú nedeľu 15.12.2013 sme prežili krásny emocionálny zážitok v podobe kultúrneho programu detí a ich vychovávateliek zo Školského klubu detí SEDMIČKA na Sihoti. Veľmi oceňujeme aktívnu činnosť, prístup a tvorivý potenciál celého tímu ŠKD Sedmička, ktorý dokázal do hodinového pásma pod názvom VIANOCE 2013 vmiešať rôzne ingrediencie tanca, spevu, rozžiarených očiek, humoru, krásy vypracovaných kostýmov, hereckého umenia a iných príchutí až sme z toho viacerí slzičky dojatia vypustili. Všetci, ktorí sa zúčastnili každoročnej vianočnej besiedky by dali za pravdu, že tím ŠKD Sedmička tvoria dámy na správnom mieste a ktoré si skutočne zaslúžia ocenenie za prácu s deťmi a mládežou. Veľká vďaka im patrí za prínos v rozvoji našich detí a najmä v obohacovaní a aktívnom trávení voľného času. Vianočný program nám predstavilo 290 detí pod režisérskou taktovkou tímu vychovávateliek ŠKD v sále ODA Trenčín. Dovolíme si ešte poďakovať Nadácii TATRABANKA a konkrétne slečne Michaele Tomíkovej, ktorí prostredníctvom zamestnaneckého grantu DOBRÉ SRDCE prispeli malou čiastkou a mohli sme opäť veľké kreatívne muzikálové dielko nádejných hercov a herečiek zažiť.