I keď svet ide stále dopredu, mladí ľudia musia vždy začínať od začiatku. (Johann Wolfgang von Goethe)

www.tecemko.sk

911 05 Trenčín, Vlárska 383/2F - písomný kontakt a sídlo o.z.
poradenské centrum a kancelária o.z.: Nám. SNP 9, Trenčín (budova VAJAK, 1. posch.)
+421 919 136 192

Zúčastnili sme sa stretnutia "V dobrých rukách - vzdelávame neformálne" ZIPCEM Prievidza

02.12.2016 20:27

Dňa 02.12.2016 sa naše členky o. z. Zuzana Ševčíková a Gabika Kubelová zúčastnili neformálneho stretnutia pracovníkov s mládežou, ktoré organizovalo ZIPCEM - Združenie informačných a poradenských centier mladých z Prievidze. Stretnutie "V dobrých rukách - vzdelávame neformálne" prebehlo v Trenčíne v KC Aktivity a zúčastnilo sa ho niekoľko zástupcov mimovládnych organizácií pracujúcich s mládežou. Stretnutie bolo podnetné a inšpiratívne zároveň. Ďakujeme. 

https://icm.sk/index.php/zipcem/clanok/zapadne_slovensko_je_tie_v_dobrch_rukach/