I keď svet ide stále dopredu, mladí ľudia musia vždy začínať od začiatku. (Johann Wolfgang von Goethe)

www.tecemko.sk

911 05 Trenčín, Vlárska 383/2F - písomný kontakt a sídlo o.z.
poradenské centrum a kancelária o.z.: Nám. SNP 9, Trenčín (budova VAJAK, 1. posch.)
+421 919 136 192

Vzdelávanie našich členov o. z. - Rozvoj soft skills v práci s mládežou cez IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

13.11.2017 08:38

Víkend v termíne 10.-12.11.2017 naše členky o. z. Gabika Kubelová a Zuzana Ševčíková prežili na vzdelávaní sa v téme Rozvoj Soft-skills v práci s mládežou. Školenie realizoval Slovenský inštitút mládeže IUVENTA Bratislava a prebiehalo v Novom Meste nad Váhom za účasti pracovníkov s mládežou z rôznych organizácií a dobrovoľníkov, ktorí mali záujem na sebe pracovať a zvyšovať si svoje kompetencie. Ďakujeme aj školiteľom Kati a Matúšovi Horváthovým, ktorí nás previedli bohatým programom, odovzdali svoje poznatky a skúsenosti. Odniesli sme si nové podnety a inšpirácie pre našu prácu s mládežou. :)