I keď svet ide stále dopredu, mladí ľudia musia vždy začínať od začiatku. (Johann Wolfgang von Goethe)

www.tecemko.sk

911 05 Trenčín, Vlárska 383/2F - písomný kontakt a sídlo o.z.
poradenské centrum a kancelária o.z.: Nám. SNP 9, Trenčín (budova VAJAK, 1. posch.)
+421 919 136 192

Zúčastnili sme sa pracovného stretnutia Fóra akčnej mládeže Trenčína

05.04.2013 17:48

Dňa 4.4.2013 sme sa zúčastnili pracovného stretnutia FAM - Fóra akčnej mládeže mesta Trenčín. Cieľom FAM je vytvárať spoluprácu mesta s mládežou a jej zástupcami a ich spoločnou úlohou je vytváranie podmienok pre rozvoj participácie a zlepšovanie života mladých ľudí v meste Trenčín. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia žiackych školských rád stredných škôl, občianskych združení a neziskových organizácii, ktoré sa venujú deťom a mládeži. Dielom FAM je aj návrh Koncepcie práce s mládežou mesta Trenčín na roky 2013 - 2020. Fórum akčnej mládeže mesta Trenčín je otvorené pre inštitúcie pracujúce s mládežou, neformálne skupiny mladých ľudí, občianske združenia i ďalšie neziskové organizácie, ktoré sa venujú mladým a naše TeCeM-ko s nadšením prijalo túto aktivitu, keďže pre náš rozvoj a činnosť je táto spolupráca veľmi žiadúca.