I keď svet ide stále dopredu, mladí ľudia musia vždy začínať od začiatku. (Johann Wolfgang von Goethe)

www.tecemko.sk

911 05 Trenčín, Vlárska 383/2F - písomný kontakt a sídlo o.z.
poradenské centrum a kancelária o.z.: Nám. SNP 9, Trenčín (budova VAJAK, 1. posch.)
+421 919 136 192

Zúčastnili sme sa stretnutia ku Koncepcii práce s mládežou TSK

26.05.2016 12:55

Problematika a oblasť práce s mládežou je ovplyvňovaná meniacimi sa potrebami a problémami mladých ľudí, ktoré sme mali možnosť preberať a diskutovať o nich na pracovnom stretnutí ku "Koncepcii práce s mládežou Trenčianskeho samosprávneho kraja" dňa 26.05.2016. Organizované bolo KCVČ - Regionálne centrum mládeže a koordinátorkou práce s mládežou TSK.