I keď svet ide stále dopredu, mladí ľudia musia vždy začínať od začiatku. (Johann Wolfgang von Goethe)

www.tecemko.sk

911 05 Trenčín, Vlárska 383/2F - písomný kontakt a sídlo o.z.
poradenské centrum a kancelária o.z.: Nám. SNP 9, Trenčín (budova VAJAK, 1. posch.)
+421 919 136 192

Zúčastnili sme sa Valného zhromaždenia členov FÓRA AKČNEJ MLÁDEŽE mesta Trenčín

27.11.2013 20:22

Fórum akčnej mládeže (FAM) mesta Trenčín zrealizovalo valné zhromaždenie, na ktorom sme mali za naše TeCeM-ko zastúpenie aj my. Obsahom bola nová vízia i stratégia činnosti, otázky spojené s podporovaním mladých ľudí a organizácií pracujúcich s mládežou v meste Trenčín. Predmetom bol aj Akčný plán mesta pre prácu s mládežou pre rok 2014. Prioritnou témou na rok 2014 je podpora účasti mládeže na riadení spoločnosti a výchova k aktívnemu občianstvu. Jedným z hlavných prostriedkov pre dosiahnutie cieľov je dobrovoľníctvo. Cieľom je zvýšenie participácie mladých ľudí a povedomie o aktívnom občianstve na území mesta. 

Akčný plán rieši 10 oblastí problematiky s mládežou: 1. Vzdelávanie 2. Zamestnanosť a podpora podnikania 3. Bývanie 4. Účasť mládeže na spoločenskom a politickom živote - participácia, informácie a komunikačné technológie 5. Mobilita 6. Životné prostredie 7. Voľný čas detí a mládeže 8. Kultúra 9. Zdravie a zdravý životný štýl 10. Deti a mládež čeliaca zložitým životným situáciám a pochádzajúca zo znevýhodneného prostredia.

Ak Vás ktorákoľvek problematika zaujíma, pracujete s mládežou alebo ste priamo cieľová skupina mládeže, neváhajte nás kontaktovať a buďte aj Vy súčasťou riešenia problémov mládeže v našom meste Trenčín.