I keď svet ide stále dopredu, mladí ľudia musia vždy začínať od začiatku. (Johann Wolfgang von Goethe)

www.tecemko.sk

911 05 Trenčín, Vlárska 383/2F - písomný kontakt a sídlo o.z.
poradenské centrum a kancelária o.z.: Nám. SNP 9, Trenčín (budova VAJAK, 1. posch.)
+421 919 136 192

Do organizácie a realizácie turnaja sa zapojili a dobrovoľnícky pomohli 6-ti mládežnici, ktorým patrí VEĽKÁ VĎAKA:

 • Marek BULKO - rozhodca

 • Andrej GLONEK - zapisovateľ turnaja

 • Martin KIAČIK - rozhodca

 • Marián PÚCHLY - rozhodca

 • Denisa MARIENKOVÁ -organizačno-administratívna pomoc

 • Martina MARIENKOVÁ - organizačno-administratívna pomoc

FINANČNE PROJEKT PODPORILI a TeCeM-ko o. z. ZA POMOC ĎAKUJE:

 • Silvester MALO / 0903 532 366 - predaj reziva, stavba zrubov, altánov, nákladná preprava

 • E-shop: WATCH4YOU www.watch4you.sk

 • ŠKD Sedmička Trenčín

 • ÚČTOKONZULT s.r.o. Trenčín www.uctokonzult.sk

 • Ján MALO - PÍLA / 0903 230 672 - predaj reziva, krovov, výroba paliet

 • Anonymný darca

 • IDAMER s.r.o. Stará Turá www.idamer.sk

 • SPICYBROWN s.r.o. Trenčianske Teplice www.spicybrown.sk/sk/

PARTNERI A REALIZÁTORI PROJEKTU:

 • TeCeM-ko - Trenčianske centrum mládeže o.z. Trenčín

 • ŠK 1. FBC Trenčín - kompletné zapožičanie haly, časomiery, ozvučenia

 • VEĽKÁ VĎAKA patrí aj pánovi Miroslavovi SÁGOVI - prezidentovi SK 1. FBC, ktorý turnaj zabezpečil aj sprievodným slovom a bol garantom turnaja po odborno-organizačnej stránke

 • Mesto Trenčín - bezplatné zapožičanie haly

 

V rubrike SPEKTRUM mesačníka INFOTRENČÍN sa dočítate v reportáži "Najlepší boli florbalisti zo ZŠ Na dolinách" o I. ročníku florbalového turnaja najmladších žiakov základných škôl v Trenčíne. Víťazný tím má aj svoju zverejnenú fotografiu, takže chlapci nám ochotne po turnaji aj zapózovali a majú pamiatku na svoje športové zápolenie.

Článok je uvedený na webovej stránke mesta a v novinách je na 10. strane:

www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000026345/Info04%20w%20tlac.pdf

I. ročník florbalového turnaja najmladších žiakov ZŠ

Termín: 13. marca 2013 - streda v čase od 8.00 do 14.00 hod.

Miesto: Mestská športová hala Trenčín na Sihoti

Cieľová skupina: žiaci 1. - 4. ročníkov Základných škol v meste Trenčín

- zúčastnilo sa 5 prihlásených tímov s celkovým počtom 71 súťažiacich chlapcov I. stupňa ZŠ

 

VÝsledky i. ročníka florbalového turnaja

 • 1. miesto: ZŠ Na Dolinách
 • 2. miesto: ZŠ Bezručova
 • 3. miesto: ZŠ Hodžova
 • 4. miesto: ZŠ Soblahov
 • 5. miesto: ZŠ Východná

individuálne ocenenia

Ocenenie najlepší hráč za jednotlivé tímy získali:

 • Tomáš KVASNICA - ZŠ Na Dolinách
 • Lukas DEMITRA - ZŠ Bezručova
 • Filip JANTOLÁK - ZŠ Hodžova
 • Oliver MIKUŠ - ZŠ Soblahov
 • Matúš JAKUBEC - ZŠ Východná

Ocenenie - najlepší brankár turnaja získal:

 • Roman VAŇO - ZŠ Na Dolinách

ĎAKOVnÉ listy

   Ďakovné listy za účasť na I. ročníku FLORBALOVÉHO TURNAJA a za vedenie florbalových krúžkov na ZŠ boli odovzdané jednotlivým vedúcim krúžkov ZŠ v Trenčíne. Taktiež im patrí osobitné poďakovanie za prínos práce s mládežou a podieľaní sa na jej rozvoji:

 • Marta DOVINOVÁ - ZŠ Hodžova
 • Mgr. Roman BAKOŠ - ZŠ Na dolinách
 • Mgr. Andrej PAULÍNY - ZŠ Soblahov
 • Mgr. Vladimír RAJECKÝ - ZŠ Východná
 • Mgr. Martin VLNKA - ZŠ Bezručova